Webcast: Praktyczne aspekty oceny ryzyka AML/CFT

Artykuł

Webcast: Praktyczne aspekty oceny ryzyka AML/CFT instytucji obowiązanej

Nagranie spotkania

Zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 13 stycznia 2019 r. mija termin przygotowania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane odnoszącej się do ich działalności.

Eksperci Deloitte z zespołu Forensic omówią problematykę związaną z przygotowaniem oceny ryzyka oraz postarają się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów przy identyfikacji poziomu ryzyka instytucji obowiązanej.

W trakcie webcastu uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. o tym:

  • Kogo obowiązuje wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka?
  • Jakie wymogi w stosunku do oceny ryzyka określa obowiązująca ustawa?
  • Jakie czynniki należy brać pod uwagę przy sporządzaniu oceny ryzyka?
  • Do jakich informacji źródłowych i danych możemy odnieść się w procesie przygotowania oceny ryzyka?
  • Jak wykorzystać ocenę ryzyka do zbudowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji?
  • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu oceny ryzyka oraz jak ich uniknąć?

Do kogo jest adresowany webcast:

  • Dyrektorzy lub Kierownicy Działów Compliance, Ryzyka oraz Prawnych,
  • Dyrektorzy Finansowi oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za nadzór i realizację obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Szczegóły:

Nagranie spotkanie 20 grudnia 2018

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?