Webinar: Praktyczne rozwiązania w obszarze planowania, budżetowania oraz prognozowania - na przykładzie Anaplan.

Artykuł

Webinar: Praktyczne rozwiązania w obszarze planowania, budżetowania oraz prognozowania - na przykładzie Anaplan

Nagranie spotkania (19 maja 2022 r.)

Doświadczenia osób odpowiedzialnych za obszar planowania, budżetowania oraz prognozowania wskazują na kilka wiodących zagadnień, które stanowią główne wyzwania w procesie. W kompleksowym przedsiębiorstwie (na przykład handlowym czy produkcyjnym) planowanie prowadzone jest w wielu obszarach: popyt, ceny, zatrudnienie, koszty produkcji czy ilość i cena nabywanych towarów. Za obszary te zwykle odpowiedzialne są różne osoby. Każda z nich przygotowuje swój element planu, działy planowania kompilują otrzymane informacje i dbają o ich spójność. Sam proces jest czasochłonny, a w przypadku stosowania np. Excel podatny na błędy, wynikające choćby z istnienia wielu wersji plików wykorzystywanych w procesie oraz konieczności ich konsolidacji (często ręcznej).

Innym wyzywaniem są miary, które są monitorowane. Niejednokrotnie przedstawiciele poszczególnych działów (sprzedaż, zakupy, HR) zainteresowane są innymi informacjami niż np. kontrolerzy finansowi czy zarząd. Może prowadzić to do istnienia „silosowych” planów w poszczególnych funkcjach, opartych na niejednolitych założeniach.

Wyzwaniem jest również konieczność przygotowania już w trakcie trwania roku finansowego prognoz (forecast’ów), scenariuszy oraz zmian planów i budżetów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Istnieją na rynku narzędzia, które są w stanie sprostać tym wyzwaniom.

 

W trakcie spotkania online eksperci Deloitte zaprezentują przykładowe zastosowanie jednego z nich – Anaplan. Przyjrzymy się m.in.:

  • Możliwościom narzędzia w zakresie procesu wprowadzania danych przez przedstawicieli różnych departamentów (tzw. connected planning i zarządzanie dostępami uczestników procesu);
  • Elastyczności, możliwości tworzenia scenariuszy, sprawności aktualizacji planów;
  • Praktycznemu podejściu do planowania wielkości sprzedaży (tzw. demand planning) oraz powiązaniu z planami w zakresie zakupów (na przykładzie spółki handlowej);
  • Praktycznemu podejściu do planowania zasobów ludzkich i w konsekwencji wysokości kosztów wynagrodzeń;

Po zaprezentowaniu przykładu (demo) rozwiązania eksperci Deloitte przedstawią również ogólną architekturę rozwiązania z naciskiem na źródła danych.

Postaramy się również odpowiedzieć na trudne pytania dotychczas zadawane przez osoby zainteresowane stosowaniem rozwiązania Anaplan.

Na webinarium w szczególności zapraszamy osoby na stanowiskach kierowniczych w departamentach planowania, budżetowania i controllingu oraz Dyrektorów Finansowych.

Zapraszamy do rejestracji, a także do udostępniania informacji o webinarze osobom, które Państwa zdaniem mogą być tą tematyką zainteresowane.


Prelegenci:
Monika Warmbier –Consulting |Finance & Performance, Deloitte
Marek Żyliński - Consulting |Finance & Performance, Deloitte

 

Szczegóły:

Nagranie spotkania (19 maja 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Zuzanna Leżała
zlezala@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?