Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Artykuł

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 10 lutego 2022 r., godz. 10:00-15:00

Już prawie 3 lata temu, 1 stycznia 2019 r. w życie weszły zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczące m.in. zastąpienia papierowych dokumentów dostaw ich elektronicznym odpowiednikiem (e-DD).

Niemniej, wymóg stosowania eDD w praktyce został odsunięty do 1 lutego 2022 r., kiedy kończy się okres przejściowy i nie będzie już możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy, obowiązujące będzie jedynie eDD.

Zmiany te mają przede wszystkim znaczenie, dla podmiotów które uczestniczą w obrocie bądź zużywają wyroby akcyzowe, które ze względu na ich przeznaczenie podlegają:

 • zwolnieniu od akcyzy
 • opodatkowaniu zerową stawką akcyzy.

W pewnym zakresie eDD będzie dotyczyło również dostaw wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia.

Data i godzina warsztatu

10 lutego 2022 r.
godz.: 10:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na warsztat on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Warsztat 10.02.22:
Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik nauczy się na warsztatach?

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby w lutym 2022 r. móc zgodnie z przepisami korzystać z preferencji w podatku akcyzowym (zwolnienia lub stawki zero) stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2 i wystrzec się ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak np. nałożenie na firmę kary finansowej.

Przeprowadzony przez nas warsztat będzie skupiał się na praktycznym zastosowaniu przepisów dotyczących e-DD, a ponadto przedstawimy Państwu jak w praktyce funkcjonuje system EMCS PL2 w zakresie obsługi komunikatów związanych z elektronicznymi dokumentami dostaw, w tym w szczególności:

 • w jaki sposób dokonywać wysyłki wyrobów akcyzowych;
 • w jaki sposób potwierdzać odbiór wyrobów akcyzowych;
 • znaczenie najważniejszych komunikatów które mogą w praktyce być wysyłane do użytkowników systemu, np. informacja o planowanej kontroli wyrobów;
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2.

W trakcie warsztatu zaprezentujemy dwie metody generowania i wysyłania komunikatów eDD do systemu EMCS PL2: (i) korzystając w tym celu z testowej wersji platformy PUESC oraz udostępnionego przez Ministerstwo Finansów tzw. generatora off-line.

Eksperci Deloitte odpowiedzą również na wszystkie pytania zadawane przez uczestników warsztatu.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Dowiedz się więcej

Agenda warsztatu:

I.

Ogólne zasady stosowania e-DD w przypadku obrotu następującymi wyrobami akcyzowymi:

 • wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • zharmonizowane wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
 • wyroby węglowe podlegające zwolnieniu

W ramach tej części warsztatu wskażemy również praktyczne wskazówki jak zidentyfikować wyroby, które mogą być objęte obowiązkiem stosowania e-DD.

II.

Obowiązki w zakresie elektronicznych dokumentów dostaw dla podmiotów wysyłających oraz podmiotów odbierających w przewidywanych przez System modeli działania e-DD w szczególności:

 • przemieszczenie standardowe
 • przemieszczenie wieloma środkami transportu do jednego odbiorcy
 • przemieszczenie do zbiorczy instalacji licznikowych
 • przemieszczenie jednym środkiem transportu do wielu odbiorców
 • model dorejestrowania e-DD (e-DD w trybie odroczonym)
 • monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych

III.

Rodzaje komunikatów występujące w systemie EMCS PL2 w zakresie e-DD.

IV.

Postępowanie w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2.

V.

Działanie systemu EMCS PL2 w zakresie e-DD w praktyce z wykorzystaniem platformy testowej Systemu:

 • proces rejestracji na platformie PUESC dla pracownika oraz podmiotu,
 • rejestracja podmiotów posiadających stosowne zezwolenia akcyzowe w celu umożliwienia komunikacji z Systemem,
 • wpływ rejestracji w CRPA na komunikację z Systemem
 • wybór kanału komunikacji zwrotnej z Systemem
 • generowanie komunikatów e-DD na platformie PUESC oraz z wykorzystaniem generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów
 • podpisywanie wysyłanych komunikatów

W ramach tej części prowadzący na żywo będą przechodzić przez poszczególne etapy obsługi e-DD przy użyciu Systemu testowego pokazując uczestnikom na ekranie poszczególne działania np. wypełnianie komunikatu, jego podpisanie, wysyłka i odczytanie odebranych komunikatów z Systemu.

Uczestnik warsztatów nie musi być użytkownikiem Systemu na potrzeby warsztatów.Czas trwania warsztatów to 5 h wraz z 2 przerwami po ok. 15 min

Do kogo kierowany jest warsztat?

Warsztat jest skierowany do osób zajmujących się rozliczeniami podatku akcyzowego oraz osób, które operacyjnie będą odpowiedzialne za wysyłkę wyrobów akcyzowych lub potwierdzanie ich odbioru w systemie EMCS, a także dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. podatków, kontrolerów finansowych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację z warsztatu oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania warsztatów, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem warsztatów. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.    

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed warsztatem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik warsztatów on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin warsztatów internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w warsztacie on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?