Analizy

Prawa człowieka i aspekty społeczne w ESG

Zrównoważony rozwój to nie tylko środowisko - to również kwestie społeczne, pracownicze i prawa człowieka

Sesja szkoleniowa

Zrównoważony rozwój to nie tylko środowisko. Obecne i nadchodzące regulacje unijne wymagają raportowania kwestii społecznych, pracowniczych, a także przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, opracowaliśmy autorski program sesji szkoleniowej, który możemy zorganizować dla Twojej organizacji.

Transparentność w łańcuchu dostaw jest wartością przedsiębiorstwa

Rosnące znaczenie obszaru społecznego: „S” w ESG powoduje, że przejrzystość i skuteczne zarządzanie społecznymi oddziaływaniami w łańcuchu dostaw przyczynia się do wzrostu wartości firmy, jej odporności oraz zmniejszenia ryzyka utraty reputacji.

Praktyka rynkowa wskazuje, że przestrzeganie mechanizmów należytej staranności w kontekście praw człowieka w całym łańcuchu wartości, mimo początkowej konieczności podjęcia wysiłku, okazuje się - podobnie jak działania minimalizujące negatywny wpływ w obszarze środowiskowym - wartością dodaną i szansą dla firm, a także warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy z coraz bardziej wymagającymi kontrahentami.

ESG to nowy paradygmat zarządzania, dlatego należy zdawać sobie sprawę z tego, że poza budowaniem wiarygodności w otoczeniu zewnętrznym, równie ważne jest przekazywanie wiedzy i implementowanie wartości wewnątrz organizacji, budując w ten sposób świadomość i zaangażowanie pracowników. Dlatego też jednym z elementów sesji jest przekazanie informacji o tym, jakie działania w obszarze społecznym, w tym na rzecz praw człowieka, firma już podjęła lub planuje podjąć w przyszłości oraz przedstawić najważniejsze zagadnienia społeczne wpisane w strategię ESG firmy.

Cel sesji szkoleniowej

Celem sesji jest zapoznanie uczestników ze społecznymi aspektami w ESG oraz tematem praw człowieka w biznesie. Uczestnicy poznają sieć powiązań regulacji z zakresu praw człowieka zarówno soft law, jak i obecnych oraz przyszłych przepisów unijnych. Omawiany jest także proces należytej staranności w obszarze praw człowieka, z wyszczególnieniem jego etapów.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas sesji:

 • Aspekt społeczny zrównoważonego rozwoju – czym jest S w ESG?
 • Biznes a prawa człowieka
 • Łańcuch wartości, łańcuch dostaw, łańcuch działalności – jak rozumieć te pojęcia?
 • Podstawowe zasady praw człowieka
 • Proces należytej staranności (due diligence) w obszarze praw człowieka
 • Kwestie społecznie i raportowanie praw człowieka zgodnie z CSRD /ESRS
 • Podstawowe założenia dyrektywy CSDD
 • Prawa człowieka w kontekście Minimalnych Gwarancji wg. Taksonomii UE
 • Niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw – jak wpływa na polskich przedsiębiorców, kogo dotyczy, jaki jest jej zakres
 • Dobre praktyki raportowania kwestii praw człowieka – przykłady ujawnień
 • Dobre praktyki inicjatyw społecznych w biznesie – przykłady inicjatyw

Do kogo adresowana jest sesja szkoleniowa?

 • do osób profesjonalnie zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju,
 • do osób odpowiedzialnych za compliance, HR, łańcuchy dostaw, procesy zakupowe oraz procesy weryfikacyjne w przedsiębiorstwach,
 • do osób zajmujących się komunikacją,
 • do osób zainteresowanych tematyką Praw Człowieka w Biznesie oraz RBC (Responsible Business Conduct).

Dokładny zakres, czas trwania oraz forma prowadzenia sesji szkoleniowej są każdorazowo uzgadniane i mogą zostać zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły sesji szkoleniowej dla Twojej firmy

Kontakt:

dr Marta Karwacka
Starsza Menedżerka
mkarwacka@deloittece.com

Marta jest socjolożką i ekonomistką. Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg. Forbes Women. Od niemal 20 lat zawodowo związana z tematem zrównoważonego rozwoju, na bieżąco śledzi trendy i rozwój ESG na rynku, promując wrażliwość społeczną i środowiskową oraz systemowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju w firmach. Wspiera duże firmy w transformacji ESG m.in. w budowaniu strategii ESG (environmental, social i governance), analizie podwójnej istotności, edukacji pracowników i Zarządów oraz w komunikacji z rynkiem. Od 2014 roku na blogu How to Wear Fair promuje temat odpowiedzialnej mody i zrównoważonej konsumpcji, a jej zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze mody zostało wyróżnione przez Magazyn ELLE statuetką ELLE Style Awards 2018. Wykłada na studiach podyplomowych m.in na Akademii Leona Koźmińskiego, jest jurorką wielu konkursów poświęconych odpowiedzialnej konsumpcji, cyrkularnej gospodarce czy społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. Verba Veritatis, Play Sustain i Złote Spinacze.

W 2013 roku jej praca doktorska na temat współpracy międzysektorowej otrzymała I nagrodę w prestiżowym konkursie Verba Veritatis. Jest autorką pierwszej na polskim rynku książki poświęconej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi przy projektach zaangażowanych społecznie i środowiskowo ("Siła współpracy”). W 2016 roku, współtworzyła pierwszą w Polsce inicjatywę promującą circular economy - Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY.

Beata Gaś-Sadowska
Konsultantka I Deloitte Risk Advisory
bgas@deloittece.com

Beata jest prawniczką oraz konsultantką zrównoważonego rozwoju, specjalizującą się w prawach człowieka. W zespole Sustainability zajmuje się społecznymi aspektami ESG w ramach projektów strategicznych, a także procesami weryfikacji mechanizmów należytej staranności (due diligence) w obszarze praw człowieka, między innymi w kontekście zgodności z minimalnymi gwarancjami Taksonomii UE. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie digital ESG, m.in. w projektowaniu i wdrażaniu systemów służących do agregowania i raportowania danych ESG zgodnie ze standardami GRI oraz ESRS.

Czy ta strona była pomocna?