Przepisy o kontroli obrotu towarami podwójnego zastosowania i sankcje gospodarcze

Artykuł

Webinar: Przepisy o kontroli obrotu towarami podwójnego zastosowania i sankcje gospodarcze

Jakich podmiotów i transakcji dotyczą oraz jakie obowiązki nakładają na polskich przedsiębiorców?

Nagranie spotkania (7 września 2022 r.)

Obecna sytuacja na świecie wymaga od polskich przedsiębiorców poświęcenia szczególnej uwagi przepisom o kontroli obrotu oraz przepisom wprowadzającym sankcje gospodarcze, które ograniczają możliwość prowadzenia wymiany handlowej z różnymi podmiotami. Można powiedzieć, że system kontroli obrotu i sankcji staje się coraz bardziej złożony i skomplikowany.

Należy pamiętać, że poszczególne państwa mogą również wprowadzać własne regulacje dot. kontroli obrotu i sankcji, które nie zawsze są ze sobą spójne i skoordynowane. W konsekwencji, dotykające polskich przedsiębiorców obowiązki i ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać nie tylko z przepisów krajowych i unijnych.

Jednocześnie, wszelkie naruszenia przepisów o kontroli obrotu i reżimów sankcyjnych, niezależnie od ich źródła, mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym również sankcjami karnymi, dla zaangażowanych podmiotów i ich pracowników oraz przedstawicieli. Dlatego tak ważne jest, aby polscy przedsiębiorcy mieli świadomość obowiązków, jakie nakładają na nich wspomniane regulacje i potrafili identyfikować związane z nimi ryzyka.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, zapraszamy na bezpłatny webinar, w trakcie którego omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące przepisów o kontroli obrotu i pakietów sankcyjnych, które mogą mieć wpływ na działalność polskich przedsiębiorców oraz podzielimy się naszymi praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie.

 

Agenda spotkania

1. Wprowadzenie do przepisów o kontroli obrotu

a. Kogo dotyczą?
b. Jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorców?
c. Jakie towary i jakie transakcje podlegają kontroli?

2. Wprowadzenie do przepisów sankcyjnych

a. Kto jest nimi związany?
b. Wymiana handlowa a sankcje
c. Jakie są skutki naruszenia sankcji gospodarczych?

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Szkolenie kierowane jest m.in. do menedżerów i specjalistów ds. logistyki, cła, kontroli obrotu, sprzedaży, spraw finansowych, pragnących zbudować lub odświeżyć swoją wiedzę z zakresu przepisów o kontroli obrotu i sankcji gospodarczych.

Szczegóły

Nagranie spotkania (7 września 2022 r.)

Kontakt:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?