Webcast: Quick Fixes – zmiany VAT w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r.

Artykuł

Webinar: Quick Fixes – zmiany VAT w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r.

Nagranie spotkania

Od początku stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe regulacje unijne w zakresie międzynarodowych transakcji towarowych - tzw. „VAT Quick Fixes”. Serdecznie zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci Deloitte opowiedzą o nadchodzących zmianach oraz o tym, jak się do nich przygotować.

Nowe prawodawstwo spowoduje (co do zasady w całej Unii Europejskiej) zmianę zasad rozliczania niektórych międzynarodowych transakcji towarowych. W Polsce Rada Ministrów prowadzi obecnie prace nad nowelizacją ustawy o VAT odwołującą się do tych regulacji (tj. zmian do Dyrektywy VAT oraz do Rozporządzenia wykonawczego VAT).
 

Jakie zasadnicze zmiany wynikają z regulacji „Quick Fixes”?

 • Dokumentacja WDT - istotna modyfikacja wymogów dokumentacyjnych dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w celu zastosowania stawki 0%.
 • Numer VAT UE jako warunek stosowania stawki 0% przy WDT - wprowadzenie wyraźnego warunku do zastosowania stawki 0% dla WDT w postaci wymogu rejestracji nabywcy dla celów VAT w państwie docelowym wysyłki towaru oraz tego, aby dostawca ujął prawidłowo swoje dostawy w informacji podsumowującej.
 • Uproszczenie call-off stock - harmonizacja w ramach UE wymogów dotyczących stosowania uproszczonej procedury tzw. call-off stock przy rozliczaniu VAT towarów przemieszczanych do magazynu w innym państwie UE w celu dalszej sprzedaży, w tym ustalenie obowiązków prowadzenia szczegółowego rejestru magazynowego takich przesuwanych towarów.
 • Transakcje łańcuchowe - zmiana zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych.
   

Agenda:

Podczas webinaru specjaliści Deloitte omówią w szczególności następujące zagadnienia:

 • Jakich podmiotów mogą dotyczyć nadchodzące zmiany?
 • Na czym polegają omawiane zmiany i jaka będzie treść nowych regulacji?
 • Jakie konkretne obowiązki stawiają przed przedsiębiorcami zmiany w ramach pakietu VAT - „Quick Fixes” ?
 • Co należy zrobić, aby odpowiednio przygotować się do nowych regulacji, które wchodzą w życie już od stycznia 2020 r.?
   

Do kogo jest adresowany webinar?

Webinar jest skierowany głównie do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe – w szczególności do osób odpowiedzialnych za dokumentowanie obrotu towarowego dla celów podatkowych.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (14 listopada 2019)

Osoba kontakowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloitteCE.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?