Webinar: Raje podatkowe – jak udokumentować transakcje z podmiotami niepowiązanymi?

Artykuł

Webinar: Raje podatkowe – jak udokumentować transakcje z podmiotami niepowiązanymi?

Weryfikacja istnienia takiego obowiązku oraz dopełnienie należytej staranności

Nagranie spotkania (13 października 2021 r.)

Od 2021 r. transakcje z niepowiązanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi mogą podlegać obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Tax Haven Radar to zestaw przygotowanych przez Deloitte narzędzi do monitorowania i dokumentowania transakcji z zaangażowaniem kontrahentów z rajów podatkowych. Tax Haven Radar pozwala na zweryfikowanie statusu poszczególnych kontrahentów, identyfikację transakcji mogących podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu, jak również umożliwia wygenerowanie niezbędnych oświadczeń i udokumentowanie dochowania należytej staranności wymaganej przez przepisy.

Podczas webinaru: Raje podatkowe – jak udokumentować transakcje z podmiotami niepowiązanymi? - dowiedzą się Państwo m.in.:

  • w jakich sytuacjach możliwe jest powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami niepowiązanymi,
  • czy posiadanie wyłącznie oświadczenia od kontrahenta wypełnia znamiona należytej staranności,
  • jakie sankcje grożą za niedochowanie należytej staranności w tym zakresie oraz
  • jak szeroka jest definicja podmiotu posiadającego rzeczywistego właściciela w raju podatkowym.

W trakcie webinaru zaprezentujemy również nasze autorskie narzędzie – Tax Haven Radar, które kompleksowo wesprze Państwa w przeprowadzeniu i udokumentowaniu procesu weryfikacji kontrahentów i transakcji z rajów podatkowych, co do których może wystąpić obowiązek dokumentacyjny.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (13 października 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się

Tax Haven Radar

Tax Haven Radar

Identyfikacja kontrahentów z rajów podatkowych

Wsparcie Deloitte dot. nowych przepisów i obowiązków raportowych w zakresie transakcji z zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?