Webinar: Raportowanie MDR w praktyce przedsiębiorców

Artykuł

Raportowanie MDR w praktyce przedsiębiorców

Case studies na podstawie doświadczeń ekspertów Deloitte

Nagranie spotkania (15 września 2020 r.)

Bazując na naszej wielomiesięcznej praktyce we wspieraniu licznego grona naszych Klientów w kwestiach MDR, podczas webinaru omówimy case studies dotyczące kwestii związanych z MDR oraz sposoby zarządzenia w obszarach problematycznych.

Trwający obecnie okres zawieszenia terminów na raportowanie MDR jest idealnym momentem, aby uporządkować w przedsiębiorstwie kwestie związane z obowiązkowym raportowaniem schematów podatkowych – w szczególności w świetle wynikającego ze znowelizowanych przepisów obowiązku ponownego bądź dodatkowego raportowania schematów transgranicznych.

Warto więc przyjrzeć się najczęściej występującym w praktyce przedsiębiorców transakcjom, które budzą wątpliwości co do ich traktowania dla celów MDR, jak również kwestiom związanym z obowiązkiem posiadania procedury wewnętrznej MDR.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (15 września 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Hulimka
kulimka@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda spotkania:

 • Wprowadzenie;
 • Aktualny status przepisów MDR – zawieszenie terminów, obowiązki dotyczące schematów transgranicznych, nowy format raportowania;
 • Transakcje występujące w praktyce przedsiębiorców i ich traktowanie MDR – case studies - w obszarach:
  • Finansowanie kapitałowe,
  • Finansowanie dłużne i leasing,
  • Wybór sposobu rozliczeń podatkowych,
  • Transakcje na udziałach i akcjach,
  • Traktowanie usług dla celów VAT,
  • Przeniesienie aktywów, funkcji lub ryzyk;
 • Procedura wewnętrzna MDR – wyzwania;
 • Obowiązki wynikające ze znowelizowanych przepisów MDR – jak je efektywnie wypełnić?
 • Podsumowanie i wnioski.

Q&A

Odpowiedzi na wybrane pytania uczestników webinaru

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?