Webinar: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Artykuł

Webinar: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Wyzwania dla podatników

Nagranie spotkania (17 sierpnia 2022 r.)

Regulacje MDR (Mandatory Disclosure Rules) nałożyły na polskich podatników kolejny obowiązek sprawozdawczy. Choć przepisy te weszły w życie już w 2019 roku, ich interpretacja oraz praktyczne stosowanie nadal powoduje istotne trudności w wielu przedsiębiorstwach. Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy główne wyzwania związane ze stosowaniem przepisów MDR w praktyce.

Z naszych obserwacji wynika, że ciężar identyfikacji i raportowania schematów podatkowych (MDR) u wielu podatników został przerzucony głównie na działy podatkowe i księgowe. Wynika to z przyjętego uproszczenia polegającego na uznaniu, że schematy podatkowe dotyczą wyłącznie zdarzeń, które nakierowane są na uzyskanie korzyści podatkowej. Tymczasem w Polsce ustawodawca rozszerzył obowiązek raportowania również na niektóre zdarzenia, które nie mają „podłoża” podatkowego i zmierzają do osiągnięcia celów biznesowych przez uczestników życia gospodarczego.

W celu prawidłowego wywiązania się z obowiązku raportowania schematów podatkowych niezbędne jest wdrożenie rozwiązań, które usprawnią przepływ informacji w spółce pomiędzy poszczególnymi działami, w których mogą wystąpić schematy podatkowe, a osobami odpowiedzialnymi za ich weryfikację i raportowanie.

Trudności techniczne w przygotowaniu informacji MDR w połączeniu z groźbą wielomilionowych kar, wymuszają także doskonałe przygotowanie osób, które odpowiadają za właściwą identyfikację i raportowanie zdarzeń podlegających obowiązkowi.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania zapraszamy na bezpłatny webinar, w trakcie którego szczegółowo omówimy zagadnienia dotyczące identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, a także podsumujemy nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania przepisów MDR w praktyce.

 

Agenda spotkania:

  1. Wprowadzenie do zagadnień dot. raportowania schematów podatkowych (informacje wstępne, kary związane z przepisami MDR);
  2. Ogólne zasady raportowania (kategorie podmiotów na gruncie MDR, identyfikacja schematów podatkowych, rodzaje schematów podatkowych);
  3. Obowiązki formalne (mechanizm raportowania MDR).

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Spotkanie jest skierowane głównie do specjalistów ds. podatków, zajmujących się także obowiązkami i zagadnieniami MDR, członków zarządu oraz dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, czy też innych osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

Szczegóły

Nagranie spotkania (17 sierpnia 2022 r.)

Kontakt:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?