Webcast: Wymagania raportowania w podatkach

Artykuł

Webcast: Rewolucyjne wymagania raportowania w podatkach

Nowe zasady podatku „u źródła” (WHT) i raportowania schematów podatkowych (MDR)

Nagranie spotkania

25 października 2018 r. przegłosowano w Senacie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzający do polskiego porządku prawnego obowiązek raportowania schematów podatkowych. Projekt wprowadził wiele rewolucyjnych zmian – między innymi w zakresie poboru podatku u źródła i obowiązków raportowych.

Podatek u źródła  - nowe wymogi i obowiązki raportowania

Projekt nakłada na płatników obowiązek poboru podatku u źródła (WHT) w stawkach podstawowych (19%/20%) zamiast zwolnień lub obniżonych stawek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych. Obowiązek poboru podatku będzie dotyczył płatności przekraczających próg 2 miliony PLN w roku podatkowym. Podatnik zachowa prawo do preferencyjnego traktowania płatności będzie to jednak wymagało wystąpienia do organów podatkowych o zwrot nadpłaconego podatku.

Projekt przewiduje dwa mechanizmy wyłączające obowiązek poboru podatku wg stawki podstawowej: sporządzenie specjalnego oświadczenia przez płatnika oraz dla wybranych płatności wystąpienie do organów podatkowych o opinię potwierdzającą prawo stosowania preferencji.

MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules) – nowe wymogi raportowania schematów podatkowych

Zgodnie z projektem, nowe regulacje przewidują obowiązek raportowania zarówno, tzw. schematów transgranicznych, jak i krajowych. Obowiązek raportowania powinien w pierwszej kolejności obciążać  promotorów czyli podmioty, które opracowują, oferują, udostępniają, wdrażają lub zarządzają wdrożeniem uzgodnienia. Jednakże w określonych przypadkach obowiązek ten może objąć także podmioty wdrażające dany schemat (korzystający) lub biorące udział w którymś etapie wdrożenia (tzw. wspomagający).

Raportowaniem zostaną objęte schematy transgraniczne, których wdrożenie rozpoczęło się po 25 czerwca 2018 r., a w przypadku schematów krajowych, te wdrażane od 1 listopada 2018 r.

Agenda:

Podatek u źródła  - nowe wymogi i obowiązki raportowania

  1. Płatności objęte obowiązkiem poboru WHT,
  2. Procedura zwrotu podatku,
  3. Opinia potwierdzająca stosowanie zwolnień,
  4. Oświadczenie płatnika,
  5. Sankcje KKS i Ordynacja podatkowa.

MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules) – nowe wymogi raportowania schematów podatkowych

  1. Schematy podatkowe podlegające raportowaniu,
  2. Podmioty zobowiązane do raportowania,
  3. Procedura raportowana i terminy,
  4. Sankcje.

Do kogo skierowany jest webcast

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, dyrektorów i menedżerów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie, jak również dyrektorów działów compliance.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (28.11.2018)

Osoba kontaktowa:
Izabela Bakun
ibakun@deloitteCE.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?