Webinar: Rekomendacja R i kluczowe obszary wpływu na działalność banków

Artykuł

Webinar: Rekomendacja R | Kluczowe obszary i wpływ na działalność banków

Nagranie spotkania (9 czerwca 2021 r.)

15 kwietnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Jest to niezwykle istotne z punktu działalności banków z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kredytowym.

Zmiany w Rekomendacji R wynikają z wejścia w życie MSSF9 i stanowią zbiór dobrych praktyk, które powinny być stosowane przez Banki. Rekomendacja R wpłynie na proces szacowania odpisów, stosowane modele oraz potencjalnie na koszty ryzyka. Biorąc pod uwagę:

  • istotność wspomnianych kwestii dla działalności i wyników Banku,
  • stosunkowo krótki termin wdrożenia (1 stycznia 2022 r.),
  • istotne obszary dostosowania

Banki powinny możliwie szybko zapoznać się z zapisami Rekomendacji R oraz rozpocząć działania prowadzące do identyfikacji obszarów niezbędnych dostosowań, aby zdążyć z ich implementacją przed wejściem w życie Rekomendacji R, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, w którym porozmawiamy o praktycznych kwestiach, które należy wziąć pod uwagę już teraz, przygotowując się do wprowadzenia Rekomendacji R.

Agenda webinaru:

  1. Wprowadzenie: zakres stosowania, Rekomendacja R a MSSF9, przyczyny wprowadzenia
  2. Dlaczego nie powinniśmy zwlekać z analizą Rekomendacji R
  3. Zakres obszarów ujętych w Rekomendacji R
  4. Nasza ocena dotycząca wpływu Rekomendacji R na działalność banków (wpływ na procesy, dokumentację, modele, narzędzia, poziom odpisów)
  5. Które obszary będą największym wyzwaniem przy stosunkowo krótkim terminie wdrożenia Rekomendacji R

Zapraszamy do rejestracji!

Szczegóły

Nagranie z dnia 9 czerwca 2021 r.

Osoba kontaktowa:
Ola Jankowska
aajankowska@deloittece.com

Zarejestruj się aby obejrzeć nagranie
Czy ta strona była pomocna?