Rok od przedstawienia projektu dyrektywy CSRD

Artykuł

Webinar: Rok od przedstawienia projektu dyrektywy CSRD

Co wydarzyło się w tym czasie oraz na co należy przygotować się w przyszłości?

Nagranie spotkania (11 maja 2022 r.)

21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate sustainability reporting directive, CSRD). Od tego czasu minął już rok. W ostatnich dniach poznaliśmy zarówno szkice Europejskiego Standardu Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, który wraz z dyrektywą CSRD obejmie w Polsce ponad 3000 firm, jak również kształt Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS, ISSB), które stanowią podwalinę zintegrowanej sprawozdawczości finansowej firm w Polsce.

Na początek nowymi obowiązkami zostanie objętych około 49 000 spółek w UE, w tym aż 3 000 dużych spółek w Polsce (liczbę małych i średnich spółek giełdowych szacuje się na 180), w tym również firmy spoza giełdy. Oceniamy, że obecnie raportujących dane ESG jest jedynie 10% firm w Polsce! Przygotowanie do zmian trzeba zacząć już teraz. Regulacje stopniowo zaczynają obowiązywać już od cyklu raportowania za 2021 rok (m.in. w zakresie taksonomii), a ich pełne wdrożenie planowane jest prawdopodobnie w cyklu raportowym za 2024 rok. W praktyce pozostanie niewiele czasu na zaprojektowanie i wdrożenie procesu raportowania ESG, wyznaczenie odpowiedzialnych struktur, ich przeszkolenie, a także implementację brakujących procesów zarządczych w obszarze ESG.
 

Zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci odpowiedzią m.in. na następujące pytania:

 • Jakie są założenia nowego Europejskiego Standardu Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), który uzupełni CSRD?
 • Jakie są założenia Standardów Raportowania kwestii klimatycznych i ESG ogłaszanych przez ISSB (IFRS, MSSF)?
 • Które elementy dyrektywy są już wypracowane i opublikowane, a które ciągle dyskutowane?
 • W jakim kierunku zmierzają prace nad standardami? Jak przełożą się na praktyczne wymagania wobec firm?
 • Jakie działania w firmach warto - a jakie trzeba - podjąć już teraz?
 • W jaki sposób firmy mogą zaangażować się w publiczne konsultacje nowych Standardów UE?
 • Czy istnieją narzędzia digital wspierające nowe procesy? Jak się w nich odnaleźć?

 

Do kogo skierowany jest webinar:

 • Przedstawicieli Zarządów, CFO’s odpowiedzialnych za zaplanowanie i wdrożenie zmian w zakresie sprawozdawczości
 • Dyrektorów i managerów ESG, IR, działu finansów i kontrolingu oraz kwestii środowiskowych i klimatycznych – odpowiedzialnych za raportowania według nadchodzących wymogów
 • Dyrektorów i managerów działów strategii i ryzyka – odpowiedzialnych za wdrożenie procesów, których zaraportowanie będzie wymagane w przyszłości
 • Dyrektorów IT – odpowiedzialnych za rekomendację narzędzi

 

Szczegóły:

Nagranie spotkania (11 maja 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?