Rola funduszy private equity w transformacji cyfrowej polskich firm

Artykuł

Webcast: Rola funduszy private equity w transformacji cyfrowej polskich firm

Nagranie spotkania

Polska jest jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek Unii Europejskiej, ale wciąż znajdującą się pod względem technologicznym o krok z Czechami i dwa kroki za Niemcami. Nie wynika to, bynajmniej, z braku zrozumienia roli technologii, ale ze struktury gospodarki i miejsca polskich firm w łańcuchach wartości dodanej. Jesteśmy krajem zdominowanym przez firmy bardzo małe, działające często na lokalnych rynkach, dla których inwestycje w technologie to często zbyt duże wyzwanie. Ponadto, jesteśmy krajem opierającym swoją przewagę konkurencyjną na niskich jednostkowych kosztach pracy (czyli dobrej relacji wydajności do płac), a nie na walce na tzw. froncie technologicznym. Dlatego zastosowanie technologii cyfrowych w polskich firmach wciąż jest umiarkowanie niskie – na przykład, tylko co czwarta firma posiada system zarządzania zasobami wewnętrznymi (ERP), podczas gdy w Niemczech taki system posiada niemal 40 proc. firm.

Polskie firmy zaczynają nadrabiać zaległości cyfrowe a bardzo istotnym aspektem tej transformacji, jest cyfryzacja spółek portfelowych funduszy private equity. Możemy wyróżnić 2 istotne wymiary zmiany technologicznej: cyfryzacja jako odpowiedź na wymogi współczesności i jako sposób na szybsze budowanie wartości firmy.

Eksperci Deloitte pracujący na co dzień na różnych etapach w procesach fuzji i przejęć (M&A) przedstawią swój punkt widzenia na temat aktualnej sytuacji, w której postępująca cyfryzacja wpływa na aktywność funduszy private equity.
Uczestnicy Webcastu będą mogli posłuchać m.in. o tym:

  • Na jakim etapie transformacji cyfrowej znajduje się polska gospodarka?
  • W jaki sposób cyfryzacja zwiększa konkurencyjność i wartość przedsiębiorstwa?
  • Jaki wpływ ma cyfryzacja na skuteczność procesów M&A?
  • Jaka jest nowa rola funduszy private equity w transformacji cyfrowej swoich spółek portfelowych?
  • Które sektory są najbardziej atrakcyjne dla funduszy PE?
  • Jakie wyzwania stoją przed firmami chcącymi przeprowadzić transformację cyfrową?
  • Jakie aspekty podatkowe są istotne w kontekście postępującej cyfryzacji?

Szczegóły:

Nagranie spotkania

Osoba kontaktowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?