Webinar Tax Tech: Rozliczenia podatkowe nowej generacji - automatyzacja w ujęciu procesowym i technologicznym

Artykuł

Webinar Tax Tech: Rozliczenia podatkowe nowej generacji - automatyzacja w ujęciu procesowym i technologicznym

Cykl: Tax Tech - Cyfrowa rEwolucja w podatkach

Nagranie webinaru z dnia 15 lutego 2023 r.

Ciągłe zmiany przepisów podatkowych oraz wzrost złożoności procesu obliczania podatków sprawia, że utrzymanie efektywności działów podatkowych i księgowych jest coraz trudniejsze. Rozwiązaniem mogą być prawidłowo wypracowane procesy oraz dostrzeżenie potencjału w wykorzystaniu nowych technologii i automatyzacji. Zapraszamy na bezpłatny webinar dot. nowoczesnych rozliczeń podatkowych, podczas którego będziemy rozmawiali o procesach w podatkach oraz wsparciu technologii i możliwościach automatyzacyjnych.

Dla Spółek planujących poprawić funkcjonowanie działu podatkowo-księgowego zwiększenie efektywności procesów powinno być celem nadrzędnym.

Odpowiednie zaplanowanie pracy działu podatkowo-księgowego ma wpływ na szybkość i prawidłowość realizacji obowiązków podatkowych. Podczas webinaru porozmawiamy zatem na temat analizy istniejących w spółkach procesów podatkowych, identyfikacji niedoskonałości i nieefektywności. Na powyższe postaramy się nałożyć perspektywę potencjału automatyzacyjnego oraz możliwości zastosowania dostępnych technologii informatycznych.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego będziemy rozmawiali o procesach w podatkach, wsparciu technologii i możliwościach automatyzacyjnych dla rozliczeń podatkowych i pracy nowoczesnych działów podatkowych.

Agenda spotkania:
W trakcie spotkania omówimy m.in. następujące zagadnienia:

  1. Czym jest proces z perspektywy podatków?
  2. Dlaczego zarządzanie procesem podatkowym jest ważne?
  3. Korzyści z podejścia procesowego w podatkach.
  4. Identyfikacja przykładowych procesów podatkowych.
  5. Ustrukturyzowany proces, a jego potencjał automatyzacyjny.

Do kogo skierowany jest webinar?
Webinar jest skierowany do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, a także specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie nowych technologii i rozwój biznesu. W szczególności zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów IT oraz finansowo-księgowych.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia
15 lutego 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Sienkiewicz
asienkiewicz@deloitteCE.com

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?