Ryzyka klimatyczne – co czeka europejskie przedsiębiorstwa w kontekście obowiązkowych ujawnień?

Artykuł

Webinar: Ryzyka klimatyczne – co czeka europejskie przedsiębiorstwa w kontekście obowiązkowych ujawnień?

Nagranie spotkania (17 października 2022 r.)

Wzrastające zainteresowanie inwestorów i instytucji finansowych kwestiami ESG napędza działania coraz większej liczby regulatorów, którzy rozpoczęli prace nad odpowiednimi legislacjami. Mają one adresować m. in. odpowiednie odzwierciedlenie kwestii zmian klimatycznych i związanych z nimi ryzyk wpływających na działalność przedsiębiorstwa w obowiązkowej sprawozdawczości.

Unijne przepisy w postaci dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) oraz europejski standard raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) obejmą w najbliższych latach około 3000 przedsiębiorstw w Polsce. W obszarze klimatu, nowe przepisy bazują w dużej mierze na funkcjonujących od 2017 r. rekomendacjach Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (ang. TCFD), które cieszą się akceptacją rynku.

Pierwszy pakiet wymagań sprawozdawczych wobec biznesu dotyczących adaptacji i mitygacji zmian klimatu przeszedł już etap konsultacji społecznych.

W trakcie webinaru eksperci przedstawią zakres informacji potrzebnych do zrealizowania wymagań raportowania dotyczących ryzyk i szans klimatycznych. Ponadto, nakreślą szerokie strategiczne spojrzenie w kontekście prognoz dotyczących zmieniającego się otoczenia biznesowego w przyszłości, kiedy kwestie klimatyczne nabiorą priorytetowego znaczenia a ujawnienia w tym obszarze zaczną być porównywalne.

Szerokiego spojrzenia na kształtujące się już trendy raportowania istotne w przyszłości dostarczy Catherine Saire – przedstawicielka Deloitte w strukturach TCFD:

  1. Standardy raportowania – jakie informacje w kontekście klimatu zbierać i ujawniać w nadchodzących miesiącach i latach?
  2. Korzyści dla biznesu z wczesnego zdiagnozowania ryzyk i szans klimatycznych – w jaki sposób nowe ramy raportowania wzmocnią biznes w horyzoncie w krótko- i długoterminowym horyzoncie?
  3. Co robią liderzy - ważne praktyki, na które warto zwrócić uwagę w dziedzinie szacowania ryzyk i szans klimatycznych. Gdzie szukać inspiracji do działań?
  4. Od czego zacząć – propozycja wsparcia Deloitte.

Szczegóły

Nagranie spotkania (17 października 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?