Strategia ESG w sektorze bankowym

Artykuł

Webinar: Strategia ESG w sektorze bankowym

Wyzwania i najlepsze praktyki w zakresie przygotowania i implementacji zielonej strategii w bankach

Nagranie spotkania ( 11 stycznia 2022 r.)

Europejski Zielony Ład i Plan Finansowania Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego na nowo zdefiniowały oczekiwania regulatorów i klientów wobec sektora finansowego, którego zaangażowanie w finansowanie zielonej transformacji jest kluczem do powodzenia jednego z największych planów gospodarczych w historii Unii Europejskiej. Aspekty te warto zaadresować w sposób strategiczny – definiując w organizacji nowe role i kierunki działań.

Z badania The future of the Chief Sustainability Officer. Sense-maker in chief wynika, że w ciągu dwóch lat tematyka zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności stanie się kluczowa dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, zarządzania, bankowości inwestycyjnej, firm ubezpieczeniowych, zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz marketingu i brandingu. Większość banków – zarówno polskich jak i globalnych - już rozpoczęła intensywne prace nad uwzględnieniem tych aspektów w swojej strategii. Widzi w nich szanse na rozwój dodatkowych usług i zbudowanie przewagi konkurencyjnej wobec rosnących potrzeb rynku.

Gościem specjalnym na naszym webinarze będzie Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ, który jako przedstawiciel sektora podzieli się praktyczną wiedzą z zakresu opracowywania i implementacji strategii prezentującej podejście banku do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz działań związanych z czynnikami ESG.

Podczas webinaru eksperci Deloitte wraz z zaproszonym gościem, Wojciechem Hannem poruszą następujące zagadnienia:

  • Nowa rola sektora finansowego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
  • Oczekiwania regulatorów i konsumentów – jak się do nich przygotować?
  • Jak podejść do stworzenia strategii ESG i zaadresować związane z nią szanse i wyzwania?
  • Jak zdefiniować kluczowe ambicje i wyróżnić swoją strategię ESG wśród innych w sektorze bankowym?
  • Dekarbonizacja – jak banki powinny zaangażować się w transformację energetyczną i wspierać inwestycje spełniające cele w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji już dzisiaj!

Szczegóły:

Nagranie spotkania ( 11 stycznia 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Jankowska
aajankowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?