Webinar: Strategia podatkowa – nowy obowiązek raportowy

Artykuł

Webinar: Strategia podatkowa – nowy obowiązek raportowy

Zagadnienia praktyczne

Nagranie spotkania (23 Czerwca 2021 r.)

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2020 r. podatnicy są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR, a także podatkowych grup kapitałowych.

Zapraszamy na stronę z odpowiedziami na wybrane pytania uczestników webinaru

>> Przejdz na stronę Q&A <<

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma być publikowana w języku polskim na stronie internetowej podatnika (lub podmiotu powiązanego) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego. Podatnik jest również zobowiązany do elektronicznego przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informacji o adresie tej strony internetowej. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, podatnik podlegał będzie nakładanej przez naczelnika urzędu skarbowego karze pieniężnej w wysokości do 250 000 PLN.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dość szeroki katalog elementów i danych jakie powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej m.in.:

 • Opis podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
 • Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Informacje w zakresie schematów podatkowych (MDR),
 • Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów,
 • Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
 • Informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych,
 • Informacje na temat dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Podczas bezpłatnego webinaru rozwiejemy liczne wątpliwości w zakresie nowych obowiązków omawiając poniższe kwestie:

 1. Jakie cele ma realizować strategia podatkowa?
 2. Strategia podatkowa – dokument czy jedynie informacja o realizacji strategii?
 3. Kto i kiedy składa informację o realizowanej strategii podatkowej? (w tym kwestie oddziału, roku podatkowego innego niż kalendarzowy, liczenia progu 50 mln euro)
 4. Kiedy nie jest konieczne sporządzanie strategii/sprawozdania z realizacji strategii?
 5. Co powinna zawierać strategia podatkowa? – wątpliwości interpretacyjne
 6. Treść sprawozdania z realizacji strategii podatkowej: elementy obowiązkowe oraz dodatkowe
 7. Struktura organizacyjna firmy a strategia podatkowa – kto odpowiada za nieopublikowanie lub wadliwe opublikowanie strategii?
 8. Sankcje za brak publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej
  • kary pieniężne
  • czy brak realizacji obowiązku publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej
 9. Jak strategia podatkowa wygląda w innych krajach?
 10. Jak przygotować się realizacji nowego obowiązku? – z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego
 11. Strategia podatkowa a szczegółowe procedury podatkowe funkcjonujące w firmie

Do kogo skierowane jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.
 

Szczegóły

Nagranie spotkania (23 Czerwca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się

Strategia podatkowa

Najważniejsze informacje dotyczące nowego obowiązku raportowego – sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej oraz aktualności wpływające na działalność przedsiębiorstw.

Czy ta strona była pomocna?