Szkolenie on-line: Czynny żal w praktyce przedsiębiorcy

Artykuł

Szkolenie on-line: Czynny żal w praktyce przedsiębiorcy

Jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym po stronie członków zarządu oraz innych pracowników Spółki?

Szkolenie on-line: 22 września 2021 r., godz. 12:00 - 16:00

Specjaliści Deloitte spotykają się w swojej praktyce z powszechną opinią wśród klientów, iż zarzuty popełnienia przestępstwa karno-skarbowego stawiane są w polskim systemie prawa karnego wyłącznie najpoważniejszym przestępcom gospodarczym, którzy z premedytacją dopuścili się wielomilionowych oszustw podatkowych. W rzeczywistości, praktyka organów podatkowych jest zgoła odmienna. Obserwujemy bowiem, iż postępowanie karno-skarbowe staje się niejako standardowym etapem następującym po kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, w której wykryto nieprawidłowe wypełnianie przez spółkę obowiązków podatkowych, również ze względów proceduralnych. Biorąc natomiast pod uwagę ilość zmian w przepisach prawa podatkowego, wprowadzających skomplikowane regulacje lub nakładające na podmioty nowe obowiązki podatkowe, a także profiskalną politykę organów skarbowych, ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych/wywiązywania się z określonych obowiązków podatkowych przez spółkę, a w konsekwencji wszczęcia postępowania karnego-skarbowego jest w rzeczywistości realne.

W interesie osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym zarządzających spółką, zwłaszcza osób zajmujących się sprawami gospodarczymi spółki, którym zarzuty karne-skarbowe są stawiane najczęściej, winno leżeć zastosowanie wszelkich narzędzi by w maksymalny sposób ograniczyć, a nawet wyłączyć ryzyko wszczęcia postępowania karnego-skarbowego. Najskuteczniejszym z ww. narzędzi jest tzw. instytucja czynnego żalu, przewidziana przepisami kodeksu karnego-skarbowego.

Założeniem szkolenia jest przedstawienie mechaniki tej instytucji, jak i umożliwienie na tej podstawie wprowadzenia w spółce przejrzystych rozwiązań lub procedur w zakresie składania czynnego żalu w sytuacji powstania w spółce nieprawidłowości na gruncie prawa podatkowego. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również inne niż czynny żal instrumenty pozwalające ograniczyć/zarządzić ryzykiem odpowiedzialności karno-skarbowej, np. już po tym, gdy postępowanie o przestępstwo karne-skarbowe zostanie wszczęte.

Data i godzina
22 września 2021 r.
godz.: 12:00 – 16:00

Koszt uczestnictwa
299 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższych dokumentów:

1. Formularz rejestracyjny
2. Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

Uczestnik szkolenia pozna istotne aspekty odpowiedzialności karno-skarbowej oraz najpopularniejsze przestępstwa wskazane w kodeksie karnym-skarbowym, a także dowie się jak, z punktu widzenia profesjonalnych pełnomocników reprezentujących klientów w postępowaniach karno-skarbowych, wygląda specyfika działania organów w zakresie stawiania zarzutów określonym osobom fizycznym.

Specjaliści Deloitte przedstawią również instrumenty, które można wykorzystać, by ochronić się przed ewentualną odpowiedzialnością karno-skarbową, w tym w szczególności poprzez złożenie czynnego żalu, omówią praktyczne aspekty istotne dla skuteczności złożenia czynnego żalu, a także zapoznają uczestników z innymi niż czynny żal narzędziami umożliwiającymi ograniczenie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Podczas szkolenia przewidziana jest sesja Q&A, w trakcie której będą udzielane odpowiedzi na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Prelegentami szkolenia będą eksperci Deloitte doświadczeni w prowadzeniu różnorodnych spraw karnych skarbowych.

Agenda

1. Ogólne zasady ponoszenia odpowiedzialności karno-skarbowej

a) Specyfika postępowań karno-skarbowych w obecnej praktyce organów podatkowych

b) Krąg osób ponoszących potencjalną odpowiedzialność karno-skarbową, w tym w spółkach prawa handlowego

c) Działania organów skarbowych w zakresie wszczynania postępowań karno-skarbowych oraz ustalania kręgu osób ponoszących odpowiedzialność

d) Najczęstsze przestępstwa skarbowe oraz sankcje za ich popełnienie

2. Czynny żal

a) Warunki skuteczności

b) Forma

c) Treść

d) Podmiot podpisujący/składający

e) Aspekty praktyczne

3. Czynny żal a inne formy ograniczania odpowiedzialności karno-skarbowej

a) Korekta deklaracji (art. 16a KKS)

b) Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

c) Interpretacja indywidualna prawa podatkowego

d) Procedury wewnętrzne

4. Panel Q&A, podczas którego eksperci Deloitte odpowiedzą na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia 

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, pracownicy działów księgowych/podatkowych w spółkach – w szczególności o rozwiniętej/skomplikowanej strukturze organizacyjnej.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) oraz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail. Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail. W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora. Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem). W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

 

 

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com
Czy ta strona była pomocna?