Taksonomia – nowe obowiązki i praktyczne aspekty raportowania

Artykuł

Webinar: Taksonomia – nowe obowiązki i praktyczne aspekty raportowania

Klimat na zmiany w biznesie #10

Nagranie spotkania (8 czerwca 2021 r.)

7 maja bieżącego roku opublikowany został draft aktu delegowanego do Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, mający na celu doprecyzowanie wymogów ujawnień od 2022 roku zgodnie z art. 8 taksonomii. Aktualizacja wprowadza znaczące zmiany dotyczące zakresu ujawnianych informacji oraz terminów obowiązkowych ujawnień.

Taksonomia ma stanowić unijny system klasyfikacji, dzięki któremu możliwe będzie przekierowanie przepływów kapitałowych w kierunku działalności przyczyniających się do realizacji unijnych celów klimatycznych. Z uwagi na wyzwania związane z raportowaniem wymaganych informacji m.in. przez sektor finansowy oraz rekomendacje wypracowane przez urzędy nadzoru ESMA, EBA wypracowany został draft aktu delegowanego do Rozporządzenia zawierający doprecyzowanie ujawnień z perspektywy m.in. podmiotów zarządzających aktywami, instytucji kredytujących, firm inwestycyjnych. 

Gościem specjalnym webinaru będzie Carsten Auel, Senior Manager, Deloitte Germany, który przybliży wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, w zakresie raportowania zgodnie z taksonomią europejską. Ta część webinaru będzie prowadzona w języku angielskim.

 

Podczas webinaru omówimy:

  • Ostatnie komunikaty unijne dot. obowiązków ujawnień oraz unijnych ambicji klimatycznych
  • Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie definiowania nowych wskaźników
  • Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie metodologii ujawnień przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne kwalifikacji działalności zrównoważonej środowiskowo zgodnie z taksonomią UE
  • Podsumowanie draftu aktu delegowanego dotyczącego art. 8 taksonomii

 

Webinar kierujemy do:

  • liderów odpowiedzialnych za przygotowanie firmy na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi
  • osób chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych
  • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu

Szczegóły

Nagranie spotkania (8 czerwca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?