Taksonomia – nowe obowiązki i praktyczne podejście do circular economy

Artykuł

Webinar: Taksonomia – nowe obowiązki i praktyczne podejście do circular economy

Klimat na zmiany w biznesie #16

Nagranie spotkania (7 października 2021 r.)

Od 2022 roku obowiązywać będą ujawnienia w zakresie Taksonomii wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Znane są już dwa akty delegowane, które już teraz nakładają nowe obowiązki, w tym również na firmy związane z gospodarką odpadami. Do końca roku mają zostać również opublikowane kolejne akty delegowane, w tym Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, co sprawia, że już dziś należy przyjrzeć się działaniom, które uznane zostaną za taksonomiczne w drodze do zamykania obiegu.

Podczas webinaru omówimy:

  • Kontekst unijnych ambicji klimatycznych oraz aspekty wdrożenia Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
  • Czym jest Taksonomia UE i jak przygotować się do jej wdrożenia?
  • Wyzwania związane z raportowaniem obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych dotyczących “zielonych” i „cyrkularnych” działalności
  • Założenia obecnych i planowanych aktów delegowanych w kontekście przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego

Webinar kierujemy do:

  • Liderów odpowiedzialnych za przygotowanie firmy na wyzwania związane z przejściem na gospodarkę w obiegu zamkniętym
  • Osób chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające z wytycznych dotyczących circular economy
  • Osób odpowiedzialnych za kwestie związane z gospodarką odpadami i Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
  • Osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • Osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu

Szczegóły

Nagranie spotkania (7 października 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?