Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Artykuł

Webinar: Tarcza Antykryzysowa: Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zagadnienia praktyczne

Nagranie spotkania (22 czerwca 2020r.)

Wielu pracodawców skorzystało już z dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidzianego w Tarczy Antykryzysowej. Przed nimi czas informowania wojewódzkich urzędów pracy o zmianie okoliczności wpływających na wysokość wsparcia, a także intensywny okres rozliczeń z wojewódzkimi urzędami pracy z otrzymanego dofinansowania. Przeprowadzenie tego procesu może stanowić wyzwanie w obszarze organizacyjnym, prawnym oraz z punktu widzenia przygotowania do ewentualnej kontroli wydatkowania środków. W jaki sposób informować urząd oraz rozliczyć się z otrzymanego wsparcia? Jak przygotować się do ewentualnej kontroli? Opowiemy w trakcie webinaru.

Pracodawcy, którzy skorzystali lub zamierzają skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidzianego w Tarczy Antykryzysowej otrzymując dofinansowanie zawierają umowę z odpowiednim wojewódzkim urzędem pracy.  Umowa nakłada na pracodawców obowiązki, w szczególności obowiązek bieżącego informowania urzędu o okolicznościach mających wpływ na wysokość otrzymanego wsparcia, a także obowiązek rozliczenia się z urzędem i zwrotu środków po zakończeniu otrzymywania dofinansowania. Umowa przewiduje także możliwość kontroli wydatkowania środków. Jak prawidłowo wywiązywać się z obowiązków wynikających z umowy? O czym warto pamiętać na okoliczność ewentualnej kontroli?

Zapraszamy do udziału w webinaru „Tarcza Antykryzysowa: Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zagadnienia praktyczne”, w trakcie którego poruszymy następujące zagadnienia:

  • Praktyczne aspekty bieżącego informowania urzędu o okolicznościach mających wpływ na wysokość wsparcia.
  • Zasady rozliczania się z otrzymanego wsparcia oraz obowiązek zwrotu środków.
  • Postępowanie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji powodującej np. konieczność rozwiązania umowy z wojewódzkim urzędem pracy.
  • Na co zwrócić uwagę w kontekście ewentualnej kontroli wydatkowania środków?
  • Ujęcie środków pochodzących z dofinansowania z FGŚP w rozliczeniach PDOP.
     

Zachęcamy do uczestnictwa w webinaru.

Zarejestruj się!

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (22 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?