Transakcje międzynarodowe

Artykuł

Webinar: Transakcje międzynarodowe

Wpływ warunków dostawy Incoterms na rozliczenia celne i VAT

Nagranie spotkania (8 czerwca 2020r.)

Skutki podatkowe i celne transakcji międzynarodowych mogą się znacząco różnić w zależności od przyjętych zasad organizacji transportu, ich udokumentowania i rozliczenia. Z początkiem 2020 r. w życie weszły zaktualizowane reguły Incoterms 2020. Jednocześnie zmianie ulegają zasady rozliczania VAT transakcji międzynarodowych – pakiet „Quick fixes”. Niewątpliwie prawidłowe ustalenie konsekwencji podatkowych transakcji międzynarodowych niemalże od zawsze stwarzało wiele trudności praktycznych. Niestety rodziło to również istotne ryzyka podatkowe a niekiedy także znaczące koszty administracyjne dla przedsiębiorców.

Należy również pamiętać o odrębności rozliczeń celnych i podatkowych, co w niektórych sytuacjach może prowadzić do całkowicie różnego rozliczenia tej samej transakcji na gruncie cła i VAT.

Chcemy zaprosić Państwa na webinar podczas którego zasygnalizujemy i omówimy kluczowe w naszej ocenie aspekty rozliczeń transakcji międzynarodowych z perspektywy VAT oraz cła związane z warunkami transportu.

Podczas webinaru poruszymy następujące tematy:
 

Zagadnienia związane z podatkiem VAT:

 • Identyfikacja transakcji ruchomych i nieruchomych – kim jest pośrednik,
 • Znaczenie reguł Incoterms dla rozliczenia transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów i transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • Czy organizacja transportu przez pierwszy podmiot w łańcuchu wyklucza możliwość stosowania stawki krajowej VAT,
 • Dokumentowanie WDT od 1 stycznia 2020 r. – wyższość zasad krajowych nad unijnymi?,
 • Różnice pomiędzy wartością celną a podstawą, opodatkowania VAT importu towarów – ryzyko sankcji VAT,
 • Praktyka organów podatkowych.
   

Zagadnienia celne:

 • Wpływ Incoterms 2020 na formalności celne,
 • Kalkulacja wartości celnej w imporcie a Incoterms i koszty transportu,
 • Organizacja formalności celnych a prawo do odliczenia VAT od importu i kwestie związane z wykazaniem eksportu towarów.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (8 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?