Transformacja energetyczna – jak zaplanować i zrealizować strategię energetyczną w firmie?

Artykuł

Webinar: Transformacja energetyczna – jak zaplanować i zrealizować strategię energetyczną w firmie?

Cykl webinarów OZE

Nagranie webinaru z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Wyzwania związane z transformacją energetyczną w przedsiębiorstwie są aktualnie kluczowym elementem strategii biznesowej. Odbiorcy energii podejmują szereg działań, poprzez które ich rola w systemie energetycznym zaczyna się zmieniać. Stają się wytwórcami, dystrybutorami, agregatorami czy w końcu świadomymi uczestnikami rynku. Wiele przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych do tej pory nie zarządzało obszarem energetycznym lub robiło to w sposób reaktywny. Wymuszona zmiana podejścia, otwarcie na ryzyko i opracowywanie strategii jego mitygacji, budowanie nowych kompetencji w zespołach technicznych i zakupowych przedsiębiorstw to tylko część zagadnień w tym obszarze.

Podczas kolejnego energetycznego webinaru eksperci Deloitte zapoznają Państwa z praktycznymi aspektami dotyczącymi opracowania oraz wdrożenia strategii energetycznej niezbędnej do osiągniecia transformacji energetycznej.

 

Eksperci poruszą następujące zagadnienia:

1. Otoczenie rynkowe w dobie kryzysu energetycznego.

2. Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami na drodze do transformacji energetycznej.

3. Krótko i długoterminowe działania, które mogą podjąć przedsiębiorstwa:

  • optymalizacja zakupu mediów energetycznych,
  • opracowanie strategii energetycznej (własne źródła OZE, efektywność energetyczna oraz umowy typu PPA).

4. Obecny stan i wpływ rynku umów PPA (w Polsce i Europie) na sektory gospodarki.

5. Przebieg procesu zawarcia długoterminowej umowy na zakup energii elektrycznej.

6. Szanse i ryzyka związane z transformacją energetyczną w przedsiębiorstwie.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Kontakt:
Marta Iwańczuk-Grzywna
miwanczukgrzywna@deloittece.com

Obejrzyj nagranieCzy ta strona była pomocna?