Webinar: Transformacja i digitalizacja procesu sprzedaży – na podstawie firmy KROSS S.A.

Artykuł

Webinar: Transformacja i digitalizacja procesu sprzedaży – na podstawie firmy KROSS S.A.

Doświadczenia, korzyści i pułapki

Nagranie spotkania (23 maja 2022 r.)

Czwarta rewolucja technologiczna to zdolność do przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw przez wprowadzenie nowych technologii i procesów. To również zmiana w oczekiwaniach klientów B2B wobec obsługi, systemów i łatwej dostępności do informacji – działań i możliwości, do których się przyzwyczaili, jako prywatni klienci B2C, i których obecnie oczekują wobec firm B2B.

Podczas webinaru: „Transformacja i digitalizacja procesu sprzedaży – na podstawie firmy KROSS S.A. Doświadczenia, korzyści i pułapki.” Wojtek Telenga porozmawia z dwójką niezwykłych gości: Maciejem Zadwornym i dr Maciejem Madzińskim. Podzielą się swoimi doświadczeniami ze wspieranej przez Deloitte Digital transformacji zorientowanej na proces sprzedaży - z perspektywy marketingu, transakcji i obsługi klienta.

Pomówimy o celu zmiany, jej kontekście, kierunkach, narzędziach, a także o tym, jaką rolę w procesie transformacji pełni w tym przypadku technologia, a jaką człowiek. Jakie miejsce dla człowieka i technologii przewiduje firma Kross w swoim ekosystemie sprzedażowym przyszłości?

 

Czego dowiedzą się uczestnicy wydarzenia?

Co robić, a czego unikać, aby wprowadzanie szeroko zakrojonych zmian w organizacji było zakończone sukcesem.

Ale przede wszystkim - po co? W jakim celu przeprowadzać tak fundamentalne transformacje organizacji? Czy jest to konieczne? Z czym to się wiąże?

Naszych Gości zapytam również o to:

  • Dlaczego rozpoczęli transformację cyfrową w KROSS? Jaki jest prawdziwy cel tej transformacji?
  • Jakie identyfikują kluczowe obszary wymagające bezwzględnego zaadresowania przy planowaniu takiej zmiany? Które z nich determinują sukces?
  • Czy i co automatyzować w organizacji sprzedażowej?
  • Jakimi kluczowymi doświadczeniami w obecnej fazie transformacji mogą się podzielić?
    - Co jest największą barierą przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu transformacji?
  • Jakie są korzyści nowego modelu pracy VS zagrożenia (w stosunku do modelu tradycyjnego)?
  • Jakich kompetencji potrzebuje organizacja, aby móc zakończyć transformację sukcesem?

 

Nasi goście

Szczegóły

Nagranie spotkana (23 maja 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Angelica Bednarek
abednarek@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Maciej Zadworny

Doświadczony Project Manager i marketingowiec, wykładowca akademicki i trener. Kierownik zespołu rozwoju i wsparcia platformy Salesforce w KROSS S.A. Od kilku lat jego głównym obszarem zainteresowań jest platforma Salesforce. Zarządza projektami związanymi z rozwojem systemu Salesforce oraz zespołem, który go utrzymuje.

Pasjonat technologii zmieniającej oblicze marketingu, sprzedaży, wsparcia klienta i efektywności osobistej. Prowadził swoją firmę produkującą materiały wideo do internetu oraz własny kanał YouTube o tematyce technologicznej. W wolnych chwilach prowadzi szkolenia z zarządzania projektami i efektywności osobistej. Realizował szkolenia dla takich firm jak Mitsubishi, Adamed, Teltech i wielu uczestników indywidualnych.

Dr Maciej Madziński 

Dyrektor Zarządzający ds. Cyfrowej Transformacji, Strategii i Funkcji Wsparcia w KROSS S.A. Wcześniej Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Z uczelnią związany od 2007 roku. Pasjonuje go zarządzanie strategiczne (w szczególności budowa i egzekucja strategii), „zwinne” zarządzanie projektami oraz efektywność osobista.

W KROSS S.A. koordynuje proces powstawania strategii i nadzoruje jej skuteczną realizację z wykorzystaniem narzędzi strategicznego zarządzania projektami. Odpowiada za cyfrową transformację firmy i efektywne działanie funkcji wsparcia.

W 2020 roku uzyskał tytuł doktora. Od roku 2019 jest członkiem rady nadzorczej polskiej firmy informatycznej tworzącej aplikacje mobilne i inne innowacyjne projekty IT ESCOLA S.A. Był również członkiem rady nadzorczej spółki Kozminski Business Hub oraz partnerem w butikowej firmie konsultingowej – Kirov & Partners.

W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych (m.in.: Najwyższa Izba Kontroli, Poczta Polska, Stock Polska, Janssen-Cilag Polska, Lasy Państwowe, Kongsberg Automotive, PESA Bydgoszcz, Teltech, PZU, Jeronimo Martins, Topex i in.).

Czy ta strona była pomocna?