Webinar: Transformacja systemu kontroli wewnętrznej w dobie digitalizacji

Artykuł

Webinar: Transformacja systemu kontroli wewnętrznej w dobie digitalizacji

Jak osiągnąć większe korzyści dla organizacji dzięki usprawnieniu mechanizmów kontrolnych?

Nagranie spotkania (19 listopada 2020 r.)

Przedsiębiorstwa na całym świecie pośpiesznie wdrażają plany wychodzenia z kryzysu, koncentrując się na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom, którzy stale uczą się radzenia sobie z wirtualnym środowiskiem pracy. W takich okolicznościach należy oczekiwać zakłóceń lub zawieszenia normalnego toku działalności. Procesy sprawozdawczości finansowej, w tym kontrola wewnętrzna, nie są tu wyjątkiem, jednak nawet w czasach tak wysokiej niepewności nadal istnieje potrzeba dostarczania inwestorom, organom regulacyjnym i innym zainteresowanym stronom istotnych i aktualnych informacji o wynikach operacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa.
 

Podczas webinaru eksperci odpowiedzieli na pytania:

  • Czy obecna sytuacja wymaga wdrożenia nowych mechanizmów kontrolnych?
  • Jak osiągnąć większe korzyści dzięki usprawnieniu mechanizmów kontrolnych?
  • Czy nowe regulacje sprawozdawcze wymają wdrożenia nowych kontroli?
  • Jakie są ryzyka nieprawidłowo funkcjonującego środowiska kontroli?
  • Czy koszty utrzymania środowiska kontroli mogą być zmniejszone dzięki automatyzacji?

AGENDA SPOTKANIA:
1) Oczekiwania wobec Komitetów Audytu w obszarze środowiska kontroli wewnętrznej

2) Wpływ Covid-19 na komponenty COSO: środowisko kontroli, analizę ryzyka, czynności kontrolne, system informacyjny oraz działania monitorujące

3) Czy nowe zasady raportowanie w formacie XBRL, XML wymagają wdrożenia nowych mechanizmów kontrolnych

4) Mechanizmy kontrolne w systemach informatycznych (ang. IT general controls) jako istotny element systemu kontroli wewnętrznej

5) Przedstawienie dobrych praktyk dotyczących dokumentacji kontroli

6) Prezentacja narzędzia Workiva – Internal Controls Management – nowoczesnego rozwiązania w zakresie zarządzania kontrolami wewnętrznymi, które łączy informacje o ryzyku i kontroli wewnętrznej w organizacji

7) Sesja Q&A

Bazując na praktyce audytowej Deloitte widzimy, że wiele firm ponosi znaczące koszty utrzymywania systemów kontroli nie odnosząc z tego korzyści biznesowych, gdyż obszar ten nie jest prawidłowo zarządzany. Z kolei inne, które działają na rynkach regulowanych nie posiadają wdrożonych dobrych praktyk, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka błędów, strat i nadużyć.

Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system jest integralną częścią sprawnie funkcjonującej nowoczesnej organizacji. Wspiera nie tylko skuteczne i efektywne działanie procesów biznesowych, ale co jest szczególnie istotne nadaje kształt i określa zasady współpracy, przepływu informacji oraz monitorowania działań w ramach organizacji.

W ostatnich czasach przedsiębiorstwa na całym świecie pośpiesznie wdrażają plany wychodzenia z kryzysu, koncentrując się na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom, którzy stale uczą się radzenia sobie z wirtualnym środowiskiem pracy.

W takich okolicznościach należy oczekiwać zakłóceń lub zawieszenia normalnego toku działalności. Procesy sprawozdawczości finansowej, w tym kontroli wewnętrznych, nie są tu wyjątkiem, jednak nawet w czasach tak wysokiej niepewności nadal istnieje potrzeba dostarczania inwestorom, organom regulacyjnym i innym zainteresowanym stronom istotnych i aktualnych informacji o wynikach operacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?