Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Jakie stawia to wyzwania przed polskim rynkiem pracy i całą gospodarką?

Artykuł

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Jakie stawia to wyzwania przed polskim rynkiem pracy i całą gospodarką?

Webinar Zespołu ds. Analiz Ekonomicznych Deloitte #3

Nagranie spotkania (5 maja 2022 r.,)

Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło ponad 2,8 miliona uchodźców. Jednocześnie coraz wyraźniej widzimy negatywny wpływ wojny na naszą gospodarkę – Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu polskiej gospodarki w tym roku z 5,1% do 3,7%, zastrzegając jak niepewne są wszelkie prognozy. W tych trudnych warunkach musimy myśleć nie tylko o doraźnej pomocy w znalezieniu mieszkań dla potrzebujących, ale też o dłuższej perspektywie i rozwiązaniach systemowych, dotyczących asymilacji mieszkańców Ukrainy i włączenia ich w rynek pracy. Zapraszamy na webinar podczas którego eksperci Deloitte z zespołu ds. analiz ekonomicznych przedstawią najważniejsze zadania i wyzwania związane z napływem osób z Ukrainy.

Agenda spotkania:

  1. Wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę
  2. Charakterystyka napływających uchodźców pod względem demograficznym i geograficznym
  3. Sytuacja na polskim rynku pracy w kontekście wojny w Ukrainie
  4. Case studies dotyczące asymilacji uchodźców na wybranych przykładach międzynarodowych
  5. Dotychczasowe działania rządów, samorządów i firm w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy
  6. Wyzwania i zdania na przyszłość

Szczegóły

Nagranie spotkania (5 maja 2022 r.,)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?