Ulgi podatkowe - praktyczne doświadczenia i wskazówki

Artykuł

Webinar: Ulgi podatkowe - praktyczne doświadczenia i wskazówki

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Nagranie spotkania (5 października 2022 r.)

Wśród mechanizmów wpierających działalność innowacyjną przedsiębiorców wyróżnić należy szeroki katalog ulg podatkowych, pozwalających na osiągnięcie istotnych oszczędności podatkowych. Najpopularniejszym instrumentem jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), która pozwala na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania wybranych kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową. Ulga została wprowadzona do ustawy o CIT w 2016 r., jednak w wyniku licznych zmian jej stosowanie ciągle budzi wiele wątpliwości praktycznych.

Dodatkowo w ramach tzw. „Polskiego Ładu” wprowadzono pewne zmiany w stosowaniu ulg podatkowych (w tym ulgi B+R), jak również wprowadzono nowe ulgi wpierające działalność innowacyjną (m.in. ulga na prototyp, ulga na robotyzacje czy ulga na innowacyjnych pracowników). Z większości nowych rozwiązań podatnicy będą korzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za 2022 r.

W ramach naszego webinaru specjaliści Deloitte wskażą na kluczowe wyzwania w stosowaniu wybranych ulg podatkowych, w tym nowych rozwiązań wprowadzonych w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, a także podzielą się praktycznymi wskazówkami w zakresie efektywnego skorzystania z poszczególnych rozwiązań.

Agenda:

 1. Ulgi podatkowe w CIT – w jaki sposób wpływają na osiągnięcie korzyści podatkowej (informacje ogólne, cele oraz wspólne elementy).
 2. Ulga B+R – efektywne i bezpieczne korzystanie z ulgi:
  a. identyfikowanie i dokumentowanie działalności B+R,
  b. ewidencjonowanie kosztów kwalifikowanych – wymogi prawne a faktyczne stosowanie ulgi,
  c. koszty prac rozwojowych jako koszty kwalifikowane,
  d. ulga na innowacyjnych pracowników – jak bezpiecznie zastosować ulgę w trakcie roku?
 3. Ulga na prototyp – stosowanie równocześnie z innymi ulgami („kolizja ulg”).
 4. Ulga na robotyzacje – zakres przedmiotowy ulgi (potencjalne ograniczenia w korzystanie z ulgi).
 5. Rozliczenie kosztów w czasie a stosowanie ulgi na prototyp i robotyzacje – moment ujęcia ulgi w rozliczeniach podatkowych.
 6. IP Box – jak identyfikować kwalifikowane prawa (IP) oraz dochód z tych praw.

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do dyrektorów podatkowych i finansowych, głównych księgowych a także szefów oraz pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych – zarówno w przedsiębiorstwach stosujących ulgi jak i tych które dopiero rozważają zaimplementowanie poszczególnych ulg podatkowych.

Szczegóły

Nagranie spotkania
(5 października 2022 r.)

Osoba kontaktowa:

Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?