Nowelizacja ustawy akcyzowej

Artykuł

Webcast: Uszczelnianie systemu akcyzowego - Nowelizacja ustawy akcyzowej

Nagranie webcastu

23 października 2018

Ustawodawca przygotował szereg istotnych zmian w regulacjach akcyzowych, które zostały zgromadzone i uchwalone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

Zmiany mają przede wszystkim znaczenie dla podmiotów, które uczestniczą w obrocie bądź zużywają wyroby akcyzowe podlegające zwolnieniu albo opodatkowane są stawką 0 zł ze względu na ich przeznaczenie. Jedną z istotnych modyfikacji jest zastąpienie papierowego dokumentu dostawy elektroniczną formą monitorowania w postaci e-DD. Wprowadzono także szereg przepisów uszczelniających nadzór nad obrotem wyrobami opodatkowanymi stawką 0 zł. Dodatkowo, pojawiają się nowe obowiązki i wymagania, które podmioty muszą spełnić, aby uniknąć zapłacenia akcyzy i innych negatywnych konsekwencji.

Podczas webcastu wskażemy na co w szczególności należy zwrócić uwagę, co nowe przepisy oznaczają w praktyce oraz jak się przygotować do wypełniania nowych obowiązków.

Większość zmian wprowadzających nowe obowiązki dla podmiotów gospodarczych zajmujących się wyrobami akcyzowymi wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Obejrzyj nagranie

Nagranie spotkania (23 października 2018)

Osoba kontaktowa:
Izabela Bakun
ibakun@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Agenda:

1. Elektroniczny system monitorowania wysyłek wyrobów zwolnionych z akcyzy i ze stawką 0 zł;

2. Nowe obowiązki w obrocie wyrobami objętymi stawką 0 zł;

3. Zmiany w zakresie rozliczania akcyzy od ubytków, strat i ponadnormatywnego zużycia wyrobów akcyzowych;

4. Pozostałe zmiany – nowe warunki zakupu węgla z zastosowaniem zwolnienia oraz stawka zero na gaz.

 

Do kogo skierowany jest webcast?

Webcast skierowany jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, osób zajmujących się rozliczeniami podatku akcyzowego, specjalistów ds. podatków oraz kontrolerów finansowych.

Czy ta strona była pomocna?