Wartość celna

Artykuł

Webinar: Wartość celna

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz przełomowy wyrok TSUE

Nagranie spotkania (17 listopada 2020 r.)

Pod koniec września Komisja Europejska (KE) opublikowała nową wersję wytycznych w sprawie ustalania wartości celnej, w których niektóre wątki bez wątpienia można uznać za rewolucyjne. Dodatkowo, jeden z ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można uznać za przełomowy w kwestii określenia elementów dodatkowych wpływających na kalkulację wartości celnej metodą transakcyjną.

Niewątpliwie, mimo że ramy prawne nie uległy zmianie, można uznać, że niektóre elementy wpływające na kalkulację wartości celnej zostały zdefiniowane na nowo. Z drugiej strony, nie budzi wątpliwości, że wartość celna to jeden z trzech zasadniczych komponentów wpływających na ostateczną wysokość cła, jakie jest płacone przy imporcie towarów.

Mając na uwadze znaczenie zarówno wytycznych KE jak i ostatniego wyroku TSUE dla codziennej praktyki celnej chcemy zaprosić Państwa na webinar podczas którego nasi eksperci omówią kluczowe wnioski płynące z wytycznych oraz z wyroku.

Agenda webinaru:

  • Przypomnimy podstawowe zasady określania wartości celnej
  • Omówimy kluczowe zmiany stanowiska KE 
  • Omówimy zasadę sprzedaży lokalnej („domestic sale principle”) oraz praktyczne znaczenie nowego podejścia KE 
  • Omówimy przykłady definiowania „sprzedaży w celu wywozu do Unii Europejskiej” 
  • Omówimy wnioski wynikające z wyroku TSUE w sprawie C-509/19
  • Wskażemy potencjalne konsekwencje, wynikające z nowych wytycznych KE oraz wyroku TSUE C-509/19

Webinar skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonują importów spoza UE.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (17 listopada 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?