badania i rozwoj sektor spozywczy

Artykuł

Webcast: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w sektorze automotive, budowy maszyn, metalowym i budowlanym

Nagranie spotkania

  • Czy skorzystanie z ulgi wymaga udowodnienia nowości rozwiązania np. na skalę krajową? 
  • Jak wygląda rozliczenia ulgi w spółkach działających w międzynarodowych strukturach? 
  • Czy realizacja budowy może być pracą rozwojową?

Definicja prac badawczo-rozwojowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych jest dosyć zawiła i pozostawia spore pole do interpretacji. Jednocześnie każda z firm działa w specyficznych dla siebie uwarunkowaniach i różne obszary rozwoju mogą dla różnych podmiotów stanowić wyzwanie.

Z drugiej strony przepisy techniczne, dotyczące sposobu dokumentowania kosztów kwalifikowanych do ulgi są lakoniczne i również na tym polu rodzi się szereg wątpliwości.

Istotne jest więc, aby przygotowując się do rozliczenia ulgi, przeanalizować działalność firmy, zidentyfikować obszary badawczo-rozwojowe i wypracować określone standardy dokumentacyjne, które pozwolą usprawnić proces oraz będą pomocne w przypadku ewentualnej kontroli.

Podczas webcastu zwrócimy uwagę m.in. na obszary, w których firmy z sektora realizują prace badawczo-rozwojowe, jakie koszty kwalifikowane w związku z tym są identyfikowane oraz jak przygotować się do rozliczenia ulgi, aby proces przebiegał sprawnie i bezpiecznie.

Eksperci Deloitte odpowiedzią także na pytania zadane przez słuchaczy.

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania: 7 listopada 2018

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się

Do kogo skierowany jest webcast o uldze na działalność badawczo-rozwojową?

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie, a także pracowników działów rozwoju/innowacji.

Czy ta strona była pomocna?