Zmiany w podatkach istotne dla podmiotów z branży leasingowej

Artykuł

Webinar: Branża leasingowa w czasach pandemii COVID-19

Omówienie podatkowych aspektów tarczy antykryzysowej w świetle specyfiki branży oraz objaśnień podatkowych w sprawie samochodów osobowych

Nagranie spotkania (11 maja 2020 r.)

Obecny czas stawia wiele wyzwań w prowadzonej działalności gospodarczej. Zagrożenia związane z epidemią COVID-19 i wynikające z nich ograniczenia, mają ogromny wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, a tym samym silnie oddziałują na działalność wielu przedsiębiorstw. Branża leasingowa nie pozostaje w tym zakresie wyjątkiem. Ostatnie tygodnie to także czas dynamicznych zmian w prawie. Stopniowo są wdrażane różne instrumenty pomocowe dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Co więcej, Ministerstwo Finansów wydaje objaśnienia w zakresie obowiązujących już kilkanaście miesięcy przepisów podatkowych: długo oczekiwany dokument dotyczący wykorzystania samochodów osobowych w działalności gospodarczej w świetle zmian ogłoszonych pod koniec 2018 roku został opublikowany.

Podczas webinaru omówimy opublikowane objaśnienia, a także porozmawiamy o podatkowym wymiarze wdrażanych rozwiązań pomocowych. Przedstawimy również tematykę skutków podatkowych z jakimi aktualnie powinny liczyć się strony umowy leasingu, jeśli na skutek sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 dokonują zmian jej postanowień.

Agenda:

  1. Objaśnienia MF w sprawie samochodów osobowych,
  2. Elementy podatkowe pakietu antykryzysowego oraz inne dostępne w prawie podatkowym narzędzia poprawiające płynność,
  3. Leasing pojazdów używanych a VAT,
  4. Restrukturyzacja umów leasingowych,
  5. Ulga na złe długi,
  6. Programy pomocowe a podatki.

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podmiotów z branży leasingowej.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (11 maja 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?