Nowe metody wynagradzania pracowników

Artykuł

Webcast: Programy Motywacyjne

Nowe metody wynagradzania pracowników

Nagranie spotkania

W 2018 roku do polskiego ustawodawstwa wprowadzono przepisy pozwalające na preferencyjne rozliczanie podatkowe przychodów, otrzymywanych przez pracowników w ramach programów motywacyjnych opartych o akcje. Zmiana ta spowodowała wzrost zainteresowania firm tego rodzaju programami, które poza preferencjami podatkowymi dla pracowników, mogą również w istotny sposób przyczyniać się do wzrostu motywacji określonych grup pracowników, a także w pozytywny sposób wpływać na wskaźniki retencji.

W trakcie webcastu przybliżymy Państwu tematykę programów motywacyjnych opartych o akcje. Zaprezentujemy rodzaje programów, które spotykane są na rynku, omówimy ich funkcje, uwzględniając różnego rodzaju cele, jakie mogą być osiągane poprzez program motywacyjny. Omówimy również kwestie podatkowe dotyczące programów motywacyjnych, pokazując w jaki sposób mogą one być korzystne zarówno z perspektywy pracowników, jak i z perspektywy pracodawców oraz porównując nagrody wypłacane w ramach programu motywacyjnego z tradycyjnym wynagrodzeniem gotówkowym.

Do kogo kierowany jest Webcast:

Dyrektorzy finansowi, dyrektorzy HR, osoby odpowiedzialne za kształtowania polityk wynagradzania i premiowania pracowników.

Szczegóły:

Nagranie spotkania z 13 grudnia 2018 r.

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Franiak
kfraniak@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?