Zmiany w CIT 2019

Artykuł

Webcast: Zmiany w CIT 2019 – kolejna rewolucja

Nagranie webcastu

10 października, godz. 10:00 – 11:00

Pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na webcast, podczas którego przedstawimy założenia nowych przepisów w zakresie CIT.

Silnie akcentowanym przez Ministerstwo Finansów celem nowych przepisów jest uproszczenie obowiązków podatkowych, jednakże równie istotnym motywem zmian wydaje się być dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. W konsekwencji, projektowane zmiany niewątpliwie w istotny sposób wpłyną na rozliczenia podatkowe w przyszłym roku.

Główne zmiany:

  • Regulacje dot. opodatkowania transakcji związanych z obrotem walutami wirtualnymi;
  • Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci wierzytelności;
  • Regulacje dot. możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia do spółki dopłat, względnie przekazania zysku na kapitał zapasowy/rezerwowy;
  • Wprowadzenie zmian dot. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z używaniem samochodów osobowych;
  • Zmiany w zakresie regulacji dot. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC); 
  • Wprowadzenie preferencyjnej stawki opodatkowania (5%) dla dochodów z wybranych praw własności intelektualnej (tzw. „patent box”);
  • Wprowadzenie regulacji w zakresie „exit tax”, dotyczących opodatkowania przenoszenia aktywów/siedziby spółki poza granice Polski; 
  • Szereg istotnych zmian, dot. podatku u źródła.

Eksperci Deloitte odpowiedzią także na pytania zadane przez słuchaczy.

Do kogo skierowany jest Webcast?

Webcast jest kierowany głównie do prezesów, członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Obejrzyj nagranie:

Nagranie spotkania (10 października 2018)

Osoba kontaktowa:
Izabela Bakun
ibakun@deloittece.com

Zarejestruj się

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Przeczytaj

Czy ta strona była pomocna?