customer service

Nowości

Webinar: Polska Strefa Inwestycji i grant rządowy

Nowe zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nagranie spotkania: (9 września 2021 r.)

Nigdy dotąd zasady korzystania z ulgi inwestycyjnej nie wymagały tak szerokiego spojrzenia z wielu perspektyw jak obecnie. 2022 r. będzie pierwszym rokiem obowiązywania nowej mapy pomocy regionalnej. Zmiany zasad unijnych (pierwsze tak duże od 2014 r.) pokrywają się z istotnymi zmianami przepisów krajowych, które z kolei wymusiła pandemia COVID-19 oraz chęć dodatkowego wsparcia inwestycji w Polsce. Ponadto z uwagi na rosnącą liczbę interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych dot. Polskiej Strefy Inwestycji mamy coraz większą wiedzę praktyczną na temat funkcjonowania tego instrumentu. Na to wszystko nakładają się zmiany zaproponowane w ramach "Polskiego Ładu”, które w istotny sposób mogą wpłynąć na sposób rozliczenia ulgi w ramach PSI.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego uporządkujemy powyższe kwestie i omówimy najważniejsze zmiany wpływające na możliwość uzyskania wsparcia dla inwestycji planowanych już teraz, jak również w 2022 roku.

 

Agenda spotkania

1. Planowana nowelizacja przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji (nowe SSE), wraz ze wskazaniem wpływu nowelizacji na możliwość wydawania decyzji o wsparciu (DoW).

2. Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027.

  • Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027, z uwzględnieniem planowanych zmian dot. wysokości intensywności pomocy publicznej w poszczególnych regionach.
  • Planowane zmiany dot. kosztów kwalifikowanych, w tym dot. kosztów tzw. toolingu.
  • Nowa definicja terminu zakończenia inwestycji – potencjalne ograniczenie realizacji inwestycji do 3 lat.

3. Nowe zasady przyznawania dotacji na inwestycje w ramach tzw. „grantu rządowego” tj. Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

4. Możliwość kumulacji pomocy na inwestycje, otrzymanej w ramach PSI oraz „grantu rządowego”.

5. Przeniesienie (relokacja) działalności na terenie EOG, a udzielona pomoc publiczna – jak traktować przepisy, które weszły w życie w lipcu 2020 r.?

6. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz trendy interpretacyjne organów podatkowych dot. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE, wraz z próbą oceny wpływu na praktykę zmian proponowanych w ramach „Polskiego Ładu”.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Spotkanie skierowane jest głównie do prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji w przedsiębiorstwach:

  • prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/SSE
  • planujących nowe inwestycje.

Serdecznie zapraszamy.

 

Partnerami webinaru są: Pomorska Specjalna Strefa EkonomicznaWarmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Szczegóły

Nagranie spotkania (9 września 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloitteCE.com

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?