O nas

Nie otrzymuję emaili od Deloitte

Co zrobić?

Najczęstsze problemy związane z otrzymywaniem informacji email od Deloitte

Why I am not receiving e-mails from Deloitte?

Add us to whitelist

>> For english scroll down <<

Dokładamy wielu starań, aby zamawiane przez Państwa informacje email docierały do adresata. Poniżej opisujemy najczęstsze problemy związane z otrzymywaniem informacji od Deloitte.

Sprawdź czy email nie jest blokowany jako SPAM

Wysyłamy email jedynie w przypadku posiadania zgody na wysyłkę wraz zakresem informacji, które mają być wysyłane, jednak w niektórych przypadkach emaile od Deloitte są błędnie klasyfikowane jako SPAM. To najczęstsza przyczyna nie otrzymywania emaili (zamówionych biuletynów, bądź haseł jednorazowych wymaganych przy rejestracji) od Deloitte. Wiadomości mogą być klasyfikowane jako SPAM bądź na poziomie serwera pocztowego lub klienta poczty elektronicznej.

 1. Sprawdź czy wiadomość od nadawcy "Deloitte Polska" nie znajduje się w folderze ze spamem w Twoim czytniku poczty elektronicznej. Jeśli tak, zalecamy dodanie adresów:
  noreply@pl.register-deloittece.com
  noreply@mailer-pl.register-deloittece.com
 2. do listy "bezpiecznych nadawców" (w zależności od programu może się to nazywać również "white list", "safe senders", "biała lista" itp.) Poniżej opis jak dokonać takiej zmiany w MS Outlook i Office 365.
 3. Sprawdź czy email nie jest blokowany przez Twój serwer pocztowy. W tym celu zgłoś się do administratora Twojej skrzynki email (zazwyczaj to osoba z działu IT Twojej firmy) z prośbą o dodanie do bezpiecznej listy nadawców emaili:
  noreply@pl.register-deloittece.com oraz adres IP: 83.238.107.144
  noreply@mailer-pl.register-deloittece.com
  oraz adres IP: 83.238.107.184

Sprawdź czy jesteś na liście subskrypcyjnej

Jeśli problemem jest to, że nie dochodzą e-maile zamówionych newsletter, przyczyną może być brak Twojego emaila na liście subskrypcyjnej (być może został przez nas niepoprawnie zaklasyfikowany jako nieprawidłowy lub nieistniejący). Na stronie www.deloitte.com/pl/subskrypcje możesz sprawdzić, na jakie informacje jesteś zapisany, a także zmienić lub całkowicie usunąć subskrypcję.

Jak dodać e-mail do listy bezpiecznych nadawców w MS Outlook / Office 365?

Jeśli używasz Outlook'a lub Office 365 by odczytywać e-maila, zobacz ten szczegółowych przewodnik na stronie pomocy firmy Microsoft

Użyj innego adresu e-mail

Alternatywnym rozwiązaniem jest próba zarejestrowania się na inny adres e-mail (np. prywatny).

* * *

W przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt.

 

 

 

We are making every effort to make sure that the e-mail information you have ordered reaches the intended addressee. Below please find a description of the most frequent problems linked with receiving e-mail information from Deloitte.

Check if the e-mail is not blocked as SPAM

We send e-mails only if we have your consent for the transfer together with the scope of information to be transferred, but in some cases e-mails from Deloitte are erroneously classified as SPAM. It is the most common reason for non-delivery of (ordered bulletins, one-time passports required for registration) Deloitte e-mails. Such e-mails can be classified as SPAM either at the level of the mail server or at the level of the electronic mail.

 1. Check whether the message from sender: Deloitte Polska has not been moved to the SPAM folder of your electronic mail. If so, add the addresses: noreply@pl.register-deloittece.com and noreply@mailer-pl.register-deloittece.com to the list of safe senders (depending on the application it may be called: "white list", "safe senders", etc.) Below is a sample description of how to make this change in MS Outlook.
 2. Check if the e-mail is not blocked by your mail server. Request your postmaster (as a rule it is a person from the IT department of your company) to add: noreply@pl.register-deloittece.com and noreply@mailer-pl.register-deloittece.com
  and following IP adresses: 83.238.107.144 and 83.238.107.184

Check if your name has been included in the subscription list

Another reason for non-delivery is lack of the relevant e-mail address in the subscription list (it is possible that our resources have mistakenly classified it as incorrect or non-existent). You can check the status, change or delete your subscription at the address: www.deloitte.com/pl/subscribe.

Adding a e-mail address to MS Outlook / Office 365 to safe sender list

If you are using MS Outlook or MS Office to read you e-mails please see this user guide by Microsoft to add e-mail address to safe sender list.

Should you have any other problems, please contact us.

Czy ta strona była pomocna?