Webinar: Wpływ COVID-19 na ceny transferowe - komentarz ekspertów Deloitte do Rekomendacji Forum Cen Transferowych

Artykuł

Webinar: Wpływ COVID-19 na ceny transferowe - komentarz ekspertów Deloitte do Rekomendacji Forum Cen Transferowych

Nagranie spotkania (25 października 2021 r.)

28 września 2021 r. Ministerstwo Finansów zatwierdziło raport przygotowany przez Forum Cen Transferowych zawierający rekomendacje dotyczące wpływu COVID-19 na kluczowe obszary cen transferowych. Eksperci Deloitte, w tym współautorka raportu oraz współprzewodnicząca grupy roboczej przygotowującej Rekomendacje FCT Iva Georgijew, w trakcie webinaru omówią najważniejsze wnioski z raportu mające wpływ na podatników zaangażowanych w rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Forum Cen Transferowych – zespół doradczy przy Ministerstwie Finansów zatwierdził 28 września 2021 roku raport o wpływie COVID-19 na ceny transferowe. Grupa robocza złożona z doradców podatkowych oraz przedstawicieli przedsiębiorców, przy współudziale Ministerstwa Finansów oraz KAS, wypracowała stanowisko w zakresie kluczowych kwestii dotyczących wpływu COVID-19 na ceny transferowe. Raport jest przeznaczony dla administracji podatkowej oraz podatników, a jego celem jest zapoznanie się z zaleceniami płynącymi z Wytycznych OCED dotyczących COVID-19 oraz pogłębienie ich zrozumienia przez wydanie odpowiednich wskazówek interpretacyjnych.

 

W trakcie webinaru omówimy następujące zagadnienia.

1. Ujęcie wsparcia antykryzysowego otrzymanego w związku z pandemią COVID-19

2. Przeprowadzenie analizy porównawczej w celu weryfikacji transakcji kontrolowanej za okres pandemii COVID-19

3. Alokacja kosztów COVID-19 oraz wpływ pandemii na podmioty rutynowe z perspektywy cen transferowych

4. Rola dokumentacji cen transferowych w udokumentowaniu wpływu pandemii COVID-19 na podatnika

5. Wpływ pandemii COVID-19 na postępowania i decyzje APA

6. Omówienie wytycznych OECD „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”

Szczegóły:

Nagranie spotkania (25 października 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się

 

Zapraszamy również do lektury cyklu artykułów w Rzeczpospolita, w ramach których pogłębimy temat rekomendacji Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników.
Czy ta strona była pomocna?