Webinar: Pomoc dla Ukrainy – aspekty podatkowe i prawne

Artykuł

Webinar: Pomoc dla Ukrainy – aspekty podatkowe i prawne

O czym należy pamiętać wspierając działania humanitarne i zatrudniając uchodźców z Ukrainy?

Nagranie spotkania (21 kwietnia 2022 r.)

Rosyjska inwazja spowodowała tragedię narodu ukraińskiego. Znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji: z jednej strony od tygodni obserwujemy ucieczkę milionów ludzi z Ukrainy (głównie do Polski), z drugiej zaś jesteśmy świadkami i uczestnikami wielkiej ogólnonarodowej mobilizacji i akcji pomocowej dla naszych sąsiadów. Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy kluczowe kwestie podatkowe i prawne związane ze świadczeniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz legalizacją ich pobytu i zatrudnienia w Polsce.

Podczas webinaru przedstawimy, w praktyczny sposób, kluczowe zagadnienia i kwestie prawno-podatkowe, o których należy pamiętać i które mogą wzbudzać wątpliwości. Mamy nadzieję, że dzięki temu pomożemy Państwu podjąć właściwe decyzje, by skutecznie wspierać obywateli Ukrainy.

Agenda

I. Świadczenia pomocowe w kontekście PIT, CIT i VAT

  • Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy (świadczenia przekazywane przez podmioty komercyjne oraz poprzez organizacje pozarządowe, np. fundacje).
  • Świadczenia przekazywane organizacjom pozarządowym oraz bezpośrednio osobom wspierającym uchodźców (wolonatariuszom).
  • Świadczenia przekazywane własnym pracownikom pomagającym uchodźcom z Ukrainy

II. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy

  • Relokacja pracowników z Ukrainy do Polski w związku z wojną (ukraińska umowa o pracę) – legalizacja pracy, PIT/ZUS, prawo pracy, CIT
  • Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy przez polskie podmioty – legalizacja pracy, prawo pracy


Do kogo skierowany jest webinar?

Spotkanie jest skierowane do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, które są zaangażowane w pomoc humanitarną dla Ukrainy i jej obywateli, oraz podmiotów, które zatrudniają bądź planują zatrudnić uchodźców z Ukrainy.

Zapraszamy do rejestracji

Szczegóły

Nagranie spotkania (21 kwietnia 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?