Artykuł

Szkolenie on-line: Czy łatwo jest zwolnić pracownika bez jego winy? Wszystko o zwolnieniach grupowych i indywidualnych z przyczyn nieleżących po stronie pracownika

O czym należy pamiętać przy zwolnieniu pracownika z przyczyn nieleżących po jego stronie? Co to są zwolnienia grupowe i jak należy je przeprowadzić? Czy zawsze pracownikowi należy się odprawa?

Otwarte szkolenie on-line: 17 września 2024 r., godz. 10:00 – 14:00

Pracodawcy obecnie niejednokrotnie muszą zmierzyć się z wyzwaniem przeprowadzenia restrukturyzacji swojej organizacji, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Często w jej ramach konieczne jest podjęcie trudnej decyzji o rozstaniu się z częścią załogi. W konsekwencji rozwiązują umowy o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracowników, zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Wydawać by się mogło, że ten sposób zakończenia stosunku pracy jest łatwiejszy do przeprowadzenia, jednak wcale tak nie jest. Na pracodawcę czeka wiele wyzwań związanych m.in. z koniecznością stosowania procedury, prawidłowym doborem pracowników do zwolnienia czy prawidłowym określeniem przyczyny rozwiązania umowy. Zapraszamy na szkolenie on-line, w trakcie którego ekspertki prawa pracy Deloitte Legal przedstawią krok po kroku, jak uniknąć błędów i zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.

 

Szczegóły

Data i godzina
17 września 2024 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Cena za osobę
799 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Celem szkolenia jest przedstawienia procedury zwolnień grupowych krok po kroku i wskazanie pracodawcom, jak przeprowadzić ją w sposób zgodny z prawem, a zarazem sprawny i z zabezpieczeniem interesów pracodawcy. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo dokonać doboru pracowników do zwolnienia, zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Skupimy się również na samej przyczynie rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie pracowników, która w praktyce dość często jest określana nieprawidłowo.

Biorąc udział w szkoleniu, uczestnik dowie się:

 • kto i kiedy podlega obowiązkom określonym w ustawie o zwolnieniach grupowych?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z procedurą zwolnień grupowych?
 • jak krok po kroku przeprowadzić zwolnienia grupowe?
 • jak prowadzić konsultacje i negocjacje z reprezentacją pracowników?
 • jakie są grupy pracowników chronione przed rozwiązaniem stosunku pracy i jaki jest zakres tej ochrony?
 • jak prawidłowo uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego?
 • jak wypowiedzieć umowę o pracę jednemu lub kilku pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika?
 • czy i w jakiej wysokości pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę? 
 • czy i kiedy pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w ramach procedury zwolnień grupowych?
 • czym jest Program Dobrowolnych Odejść i czy faktycznie jest alternatywą dla zwolnienia grupowego. 

W ramach spotkania ekspertki Deloitte odpowiedzą również na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

 1. Obowiązek uruchomienia procedury zwolnień grupowych – czym jest procedura zwolnień grupowych i kogo dotyczy?
 2. Udział reprezentacji pracowników w „grupówkach” – jak znaleźć wspólny język pomimo teoretycznie sprzecznych interesów? Efektywne prowadzenie negocjacji i konsultacji.
 3. Przyczyny i kryteria doboru – jak prawidłowo uzasadnić wypowiedzenie?
 4. Szczególna ochrona przez rozwiązaniem stosunku pracy – jaki jest jej zakres i kogo dotyczy?
 5. Odprawa dla pracownika i pozostałe obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniami grupowymi.
 6. Indywidualne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
 7. Program Dobrowolnych Odejść – alternatywą dla zwolnienia grupowego.
 8. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, którzy mierzą się z koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji w swoich organizacjach, a co za tym idzie, rozstaniem się z częścią pracowników i ewentualną koniecznością przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również innych pracodawców i osoby zainteresowane tematyką zatrudnienia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procedury zwolnień pracowników z przyczyn nieleżących po ich stronie.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Płatność za szkolenie należna jest po zrealizowanym szkoleniu na podstawie faktury wysłanej z adresu ceplinvoicesPL04@deloitteCE.com na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do wysyłki e-faktur.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 701-010-40-70.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?