Webinar: Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów

Artykuł

Webinar: Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów

Omówienie obszarów, na które wpłyną wytyczne EBA i potencjalnych wyzwań z nimi związanych

Nagranie spotkania (25.01.2021)

Już od połowy 2021 roku zaczną obowiązywać pierwsze wytyczne EBA adresujące zasady udzielania i monitorowania kredytów. Wytyczne zakładają uspójnienie ram zarządzania ryzykiem, procesów kredytowych, wycen zabezpieczeń oraz monitorowania kredytów w instytucjach finansowych. Odnoszą się również do stosowania rozwiązań opartych na technologii oraz wprowadzają uwzględnianie czynników środowiskowych w procesie udzielania kredytów.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy najważniejsze zmiany i praktyczne konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z wytycznych EBA.

Podczas Webinaru eksperci Deloitte omówią następujące tematy z zakresu wytycznych EBA:

1. Zakres stosowania

2. Harmonogram wdrażania

3. Wpływ wytycznych na:

  • Zasady zarządzania w obszarze udzielania i monitorowania kredytów
  • Innowacje oparte na technologii
  • Ocenę klienta i/lub transakcji
  • Monitorowanie ryzyka kredytowego
  • Politykę cenową

4. Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) w procesach udzielania i monitorowania kredytów

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów zarządzających ryzyka, dyrektorów zarządzających portfelem kredytów i innych osób odpowiedzialnych za udzielanie i monitorowanie kredytów w sektorze bankowym.

Zapraszamy do rejestracji!

Szczegóły

Nagranie spotkania (25.01.2021)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Jankowska
aajankowska@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?