Wyzwania podatkowe w transformacji energetycznej

Artykuł

Webinar: Wyzwania podatkowe w transformacji energetycznej

Nagranie spotkania (12 maja 2022 r.)

Postępująca transformacja energetyczna w Europie, oparta na założeniu przejścia na zrównoważoną gospodarką za pomocą odnawialnych źródeł energii, optymalizacji zużycia energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, obejmuje coraz szersze spektrum branż i sektorów gospodarki. Wprowadzane rozwiązania niosą za sobą nowe wyzwania w zakresie zapewnienia stabilności systemu energetycznego oraz zabezpieczenia cen energii. Są motorem rozwoju nowych produktów oraz usług wspierających niskoemisyjną gospodarkę, wpływają na wdrażanie nowych modeli produkcji i zaopatrzenia przedsiębiorstw w niezbędną energię.

Proces transformacji energetycznej niesie za sobą nie tylko zmiany w obszarze technologicznym, biznesowym, środowiskowym czy społecznym, ale także pociąga za sobą konkretne skutki w obszarze opodatkowania przedsiębiorstw. Nie ulega wątpliwości, że analiza wdrażanych zmian z podatkowego punktu widzenia winna być niezbędnym punktem na mapie transformacji energetycznej przedsiębiorstw. Pozwoli to bowiem na świadomy wybór optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i charakteru działalności danej jednostki. Często niestabilne i mało precyzyjne przepisy oraz niejednolite podejście organów podatkowych w ostatnich latach sprawiały, że przedsiębiorcy inwestujący w OZE działają w środowisku podwyższonego ryzyka podatkowego.

AGENDA:
1. Transformacja energetyczna z perspektywy VAT i CIT

 • Wybrane sposoby zarządzania i optymalizowania kosztów energii elektrycznej – inwestycje energetyczne:
  - skutki VAT i CIT związane z rozliczeniem umów PPA, sprzedaż i zakup gwarancji pochodzenia,
  - klasyfikacja transakcji i najważniejsze obszary wymagające zabezpieczenia w transakcjach akwizycji źródeł OZE,
  - budowa własnych źródeł wytwórczych – wybrane zagadnienia podatkowe związane z realizacją inwestycji.
 • Poprawa efektywności energetycznej obiektów – pozyskanie i sprzedaż białych certyfikatów.
 • Podatkowe skutki etapu operacyjnego inwestycji związanych inwestycjami w OZE:
  - opodatkowanie VAT wprowadzenia do sieci energii z OZE,
  - dopłaty związane z OZE,
  - specyficzne sytuacje związane z rynkiem energii – traktowanie transakcji po stronie nabywcy i sprzedawcy.

  2. Akcyza od energii elektrycznej w nowej strategii energetycznej:
 • Kiedy energia elektryczna podlega opodatkowaniu akcyzą?
 • Kto musi się zarejestrować jako podatnik akcyzy?
 • Możliwości zastosowania zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej z OZE:
  - zwolnienie dla małych generatorów,
  - zwolnienie na podstawie decyzji umorzeniowej świadectw pochodzenia.
 • Obowiązki sprawozdawczo-raportowe w zakresie akcyzy od energii elektrycznej z OZE

3. Inwestycje w OZE a obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości

 • Opodatkowanie gruntów zajętych na elektrownie OZE.
 • Ustalania podstawy opodatkowania budowli wchodzących w skład instalacji OZE.
 • Traktowania podatkowego towarzyszącej infrastruktury energetycznej.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (12 maja 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Iwańczuk-Grzywna
miwanczukgrzywna@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?