Webinar: Z czym zmagają się inwestorzy strefowi – przegląd najnowszej praktyki podatkowej

Artykuł

Webinar: Z czym zmagają się inwestorzy strefowi – przegląd najnowszej praktyki podatkowej

Webinar we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Nagranie spotkania (26 lutego 2021 r.)

Deloitte we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zapraszają na bezpłatny webinar, podczas którego zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia w zakresie podatkowych aspektów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego na podstawie zezwolenia SSE lub na podstawie decyzji o wsparciu w kontekście ostatniej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa.

Agenda spotkania:

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Kiedy wydatki stają się kosztem kwalifikowanym
  • Czy nakłady na obiekty socjalne mogą stanowić wydatki kwalifikowane
  • Reinwestycje – czy pozwalają na zwolnienie całości dochodu przedsiębiorstwa i od kiedy? Jak funkcjonuje obecnie podejście projektowe?
  • Zmiana zasad amortyzacji odnośnie podmiotów prowadzących działalność w ramach PSI i SSE
  • Więcej niż jedna podstawa do ulgi podatkowej: zezwolenie strefowe/decyzja o wsparciu
  • Rozliczenia podatkowe strefowiczów: 

o   Jak przedsiębiorca strefowy rozlicza koszty usług objęte art.15e ustawy o CIT

o   Jak strefowicze mogą skorzystać z odliczenia hipotetycznych odsetek od zatrzymanych zysków?

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest do przedstawicieli firm prowadzących swoją działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub na terenie przez nią zarządzanym.

 

Webinar współorganizowany z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Szczegóły:

Nagranie spotkania (26 stycznia 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?