Zagadnienia ESG w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego

Artykuł

Webinar: Zagadnienia ESG w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego

Cykl webinarów o wyzwaniach ubezpieczycieli w tematyce finansów i aktuariatu

Nagranie spotkania (12 kwietnia 2022 r.)

W piątym webinarze z cyklu o wyzwaniach ubezpieczycieli w tematyce finansów i aktuariatu porozmawiamy o wpływie zagadnień ESG na underwriting ubezpieczeniowy.

Rosnąca społeczna świadomość zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz coraz wyższe koszty strat powodowanych przez anomalie pogodowe motywują biznes do włączania czynników ESG (environmental, social, governance) do swoich strategii biznesowych.

Specyfika działania branży ubezpieczeniowej, w której znaczne przepływy kapitałowe są nierozerwalnie związane z długoterminowym horyzontem działalności inwestycyjnej i ubezpieczeniowej, może wspierać firmy w przejściu od skupiania się na krótkoterminowych zyskach do budowy zielonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki.

Sektor ubezpieczeniowy może pełnić wyjątkową rolę w budowaniu zrównoważonej środowiskowo gospodarki – poprzez zarządzanie ryzykiem, inwestycjami, politykę zatrudnienia oraz przyjmowanie ryzyka do ubezpieczenia.

W kolejnym piątym już webinarze z cyklu „Transformacja funkcji Finanse oraz Aktuariat w ubezpieczeniach” przeanalizujemy wpływ zagadnień ESG na underwriting ubezpieczeniowy, kluczową funkcję w ramach zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem wyzwań wynikających z Taksonomii.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online podczas którego poruszymy następujące zagadnienia:

  • Główne wyzwania wynikające z Taksonomii w kontekście oceny ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia,
  • Najważniejsze zagadnienia ESG wpływające na underwriting ubezpieczeniowy,
  • Linie biznesowe najbardziej wrażliwe na ESG oraz zagadnienia związane z klimatem
  • Bieżące oraz potencjalne szanse i wyzwania w zakresie underwritingu,
  • Inicjatywy sektorowe dotyczące zagadnień ESG w obszarze underwritingu

Szczegóły:

Nagranie spotkania (12 kwietnia 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Jankowska
aajankowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Spotkanie poprowadzą eksperci:
- Marcin Piskorski, Deloitte Actuarial & Insurance Solutions Leader, Partner
- Dimitrios Mazarakis, Deloitte Sustainability Consulting, Partner Associate
- Karina Ostoj-Bobrowska, Deloitte Actuarial & Insurance Solutions, Starszy Konsultant

Gościem specjalnym będzie Paweł Sawicki z Polskiej Izby Ubezpieczeń, Doradca Zarządu, radca prawny.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji już dzisiaj oraz do zapoznania się z materiałami z poprzednich webinarów z naszego cyklu!

 

Webinar będzie prowadzony w języku polskim i angielskim.

Czy ta strona była pomocna?