Artykuł

Zagadnienia prawne w JST – przegląd zmian w przepisach

Dofinansowanie z RFIL, zmiany w prawie zamówień publicznych, PPK w JST

Nagranie spotkania (17 września 2020 r.)

Już w najbliższych miesiącach w samorządach lokalnych szykują się nowości – możliwość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmiany w prawie zamówień publicznych oraz konieczność wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Podczas webinaru eksperci Deloitte przeprowadzą Państwa przez nadchodzące zmiany.

Okres powakacyjny zapowiada się bardzo burzliwie dla samorządów lokalnych.

Już jesienią samorząd będzie mógł skorzystać z dofinasowania związanego z uruchomionym Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych. Przekazanie środków powinno ułatwić realizację inwestycji, jednakże dość ogólne zapisy uchwały Rady Ministrów mające doprecyzować zasady rozdziału środków i kontroli ich wydatkowania mogą prowadzić do wątpliwości co do prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków, a z drugiej strony - do uznaniowości w ocenie sposobu skonsumowania otrzymanej „dotacji”.

Jesień to również ostatni czas na przygotowania się do nowych zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności tzw. zamówień bagatelnych, a także duże wyzwanie dla samorządów jako pracodawców – a więc wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Niewątpliwie wiec najbliższe miesiące będą kluczowe zarówno dla zaplanowania sposobu wykorzystania środków z Funduszu, jak i przygotowania samorządów do wydatkowania tych środków w oparciu o nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych, a także sprawnego wykonania obowiązków pracodawcy przy wdrażaniu planów pracowniczych.

W związku z nadchodzącymi zmianami zapraszamy Państwa na webinar, podczas którego nasi Eksperci omówią powyższe zagadnienia.
 

Agenda spotkania:

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
  • zasady składania wniosku,
  • wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem,
  • sposób dokumentowania wydatków,
  • wpływ otrzymania i wydatkowania środków na finanse publiczne (subwencja wyrównawcza, współfinansowanie w ramach programów unijnych).
 • Zmiany w zamówieniach publicznych:
  • kluczowe obowiązki samorządu jako zamawiającego a legalność wydatkowania środków publicznych,
  • zamówienia bagatelne,
  • regulaminy zamówień poniżej progów ustawowych,
  • obowiązki skarbników w świetle nowych przepisów pzp.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe w JST:
  • obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem PPK,
  • etapy wdrożenia PPK,
  • wybór jednostki finansowej do zarządzania PPK,
  • umowa o zarządzanie – na co należy zwrócić uwagę.

 

Do kogo kierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do skarbników jednostek samorządu terytorialnego, włodarzy, kierowników referatów zamówień publicznych oraz osób zarządzających kadrami w JST.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (17 września 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?