Webinar: Zamknięcie roku w zakresie CIT (w tym cen transferowych)

Artykuł

Webinar: Zamknięcie roku w zakresie CIT (w tym cen transferowych)

Zbliżamy się do zakończenia 2022 r. W ustawie o CIT pojawiło się wiele istotnych zmian związanych z wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu.

Nagranie spotkania (18 stycznia 2023 r.)

Do ustawy o CIT zostały wprowadzone m.in. regulacje dotyczące „podatku minimalnego”, „podatku od przerzucanych dochodów” oraz „opodatkowania polskich spółek holdingowych”. Zmianom uległy przepisy dotyczące kosztów finansowania dłużnego oraz kwestii związanych z poborem podatku u źródła (WHT). Uchylone zostały ograniczenia dotyczące kosztów usług niematerialnych i kosztów opłat licencyjnych.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego w skondensowanej formie przedstawimy najważniejsze wyzwania związane z zakończeniem roku podatkowego w zakresie CIT (również w obszarze cen transferowych).

 

Agenda:

Podczas webinaru eksperci Deloitte wskażą najważniejsze zmiany w CIT wprowadzone w 2022 r., które mogą mieć istotny wpływ na rozliczenie tego podatku za 2022 r. dotyczące m.in.:

  • podatku od przerzucanych dochodów,
  • ograniczeń dotyczących kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego,
  • rozliczenia podatku u źródła (WHT).

Nie zabraknie również omówienia wybranych zagadnień z zakresu przepisów o cenach transferowych związanych z:

  • weryfikacją - czy rozliczenia z podmiotami powiązanymi za 2022 r. są rynkowe oraz czy konieczne są korekty cen transferowych – w szczególności w kontekście ciągłych zmian m.in. w zakresie dostępności i cen surowców, kosztów płac, kosztów finansowania,
  • korektami cen transferowych oraz ich ujęciem w rozliczeniach CIT (jakie warunki powinny być spełnione, żeby te korekty zaliczyć do kosztów podatkowych),
  • obowiązkami w zakresie dokumentacji cen transferowych za 2022 r. oraz terminami na przygotowanie tej dokumentacji.

W trakcie webinaru zostaną poruszone również inne wybrane obowiązki nałożone na podatników CIT, m.in. w zakresie przygotowania i publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest skierowany do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe i realizację obowiązków w zakresie CIT i TP w dużych i średnich przedsiębiorstwach, w szczególności do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych.

Szczegóły

Nagranie spotkania (18 stycznia 2023 r.)

Kontakt:
Aleksandra Sienkiewicz 
asienkiewicz@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?