Zatory płatnicze – jak wykorzystać dane wymagane do raportowania praktyk płatniczych.

Artykuł

Webinar: Zatory płatnicze – jak wykorzystać zebrane doświadczenia, aby usprawnić procesy zakupowe i płatnicze w obszarze prawnym i finansowym?

Cykl webinarów o wyzwaniach i obowiązkach podatników

Nagranie spotkania (16 listopada 2021 r.)

Wraz ze zbliżającym się kolejnym terminem raportowania praktyk płatniczych, wśród jednostek objętych ustawą antyzatorową wzrasta potrzeba automatyzacji procesu zbierania danych wymaganych w celu wypełnienia obowiązków raportowych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych tzw. zatory płatnicze. W czasie naszego spotkania wyjaśnimy, w jaki sposób można wykorzystać dane wymagane do raportowania praktyk płatniczych w celu skutecznej i bieżącej identyfikacji poziomu wygenerowanych zatorów płatniczych oraz przyczyn ich powstawania, co jest szczególnie istotne z uwagi na obniżenie z 5 MLN PLN do 2 MLN PLN progu definiującego nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych począwszy od roku 2022.

Zapraszamy do udziału w webinarze: Zatory płatnicze – jak wykorzystać zebrane doświadczenia, aby usprawnić procesy zakupowe i płatnicze w obszarze prawnym i finansowym?, w trakcie którego podzielimy się naszymi doświadczeniami w obszarze raportowania zatorów płatniczych, a także przedstawimy kilka przykładów wykorzystania danych niezbędnych do przygotowania raportu z praktyk płatniczych w celu usprawnienia procesów biznesowych w organizacji.

 

Podczas webinaru poruszymy następujące tematy:

  • Podsumowanie kluczowych pytań pojawiających się w trakcie prac związanych z wdrożeniem wymogów raportowych.
  • W jaki sposób kompleksowo podejść do przygotowania danych niezbędnych do raportowania, aby możliwie maksymalnie zautomatyzować proces?
  • W jaki sposób wykorzystać konieczność raportowania praktyk płatniczych w celu skuteczniejszej identyfikacji przyczyn powstawania zatorów?

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do przesyłania informacji o webinarze do Państwa współpracowników, dla których temat może okazać się interesujący.

Szczegóły

Nagranie spotkania (16 listopada 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Agata Matysiak
amatysiak@deloittece.com

Zarejestruj się

Bilans 2021 – czyli podatkowe i księgowe zamkniecie roku
Cykl webinarów o wyzwaniach i obowiązkach podatników

Bezpłatne seminaria on-line: październik – grudzień 2021 r.

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?