Webinar: Zatory płatnicze – półmetek wdrażania nowych obowiązków dla przedsiębiorców

Artykuł

Webinar: Zatory płatnicze – półmetek wdrażania nowych obowiązków dla przedsiębiorców

Sprawozdanie to nie wszystko. Co nam mówią dane ze sprawozdań i jak mogą wykorzystać tę wiedzę podmioty, które nie raportują? 

Nagranie spotkania (19 marca 2021 r.)

Jak łatwo nie docenić zmienionej 1 stycznia 2020 r. ustawy „antyzatorowej” opowiemy w trakcie webinaru „Zatory płatnicze – półmetek wdrażania nowych obowiązków dla przedsiębiorców”. Podzielimy się naszymi doświadczeniami ze wsparcia przy niedawnym przygotowywaniu i składaniu sprawozdań o stosowanych praktykach płatniczych.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych niedawno przeżywała swój pierwszy rok obowiązywania.

Trud, jaki spowodowała konieczność właściwego zidentyfikowania danych i prawidłowego ujęcia ich w niedawno składanym sprawozdaniu z praktyk płatniczych pokazuje, jak łatwo jest nie docenić nowych regulacji. Raportowanie przez dużych podatników zostało zakończone, ale to w zasadzie dopiero początek kontroli praktyk płatniczych już nie tylko wśród tych największych podmiotów. Zaczyna się właśnie drugi, ostatni rok, gdy przepisy przejściowe dają trochę więcej swobody w dyscyplinie płatniczej polskich podmiotów. Na rok 2022 należałoby jednak być już dobrze przygotowanym.

Trzeba jednak podkreślić, że właściwe narzędzia do weryfikacji stosowania tzw. przepisów antyzatorowych posiada przede wszystkim Prezes UOKiK i to wobec wszystkich polskich przedsiębiorców, a nie tylko dużych podatników oraz przez cały rok, a nie tylko w styczniu każdego roku.

 

W trakcie naszego spotkania podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania:

  • W oparciu o złożone pierwsze sprawozdaniach z praktyk płatniczych - jaką dyscyplinę płatniczą wykazują polscy przedsiębiorcy?
  • Co więcej mówią dane pokazane w tych sprawozdaniach i jak można wykorzystać tę wiedzę?
  • Czego sprawozdania nie pokażą?
  • Dlaczego warto dostosować swoje procedury i praktyki płatnicze do wymogów nowych przepisów ustawy „antyzatorowej”?
  • Jak przygotować się na wypadek potencjalnej kontroli UOKiK dot. stosowania praktyk płatniczych?
  • Jak przygotować przedsiębiorstwo do następnych raportowań? Dla jakich pomiotów będzie to nowy obowiązek i jak się powinny do tego przygotować?

Chcielibyśmy opowiedzieć o tym jak adresować te obowiązki, by ustrzec się od potencjalnych kar i nie narazić się na uszczerbek dobrej renomy firmy.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (19 marca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?