Zielona przyszłość sektora finansowego – wyzwania i szanse dla banków w kontekście czynników ESG oraz zmian klimatu.

Artykuł

Webinar: Zielona przyszłość sektora finansowego – wyzwania i szanse dla banków w kontekście czynników ESG oraz zmian klimatu.

Klimat na zmiany w biznesie #18

Nagranie spotkania (24 listopada 2021 r.)

Organy regulacyjne odpowiedzialne za branżę usług finansowych podejmują szeroko zakrojone działania w celu zapewnienia, że banki na całym świecie są świadome zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W ostatnich miesiącach zmiany regulacyjne nabrały tempa, zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji. W 2021 r. w życie weszły pierwsze wymagania wynikające z Dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), opublikowano trzy pakiety aktów delegowanych do unijnej Taksonomii, toczą się aktywne prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu pozafinansowym (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive), a kraje G7 w oficjalnym komunikacie poparły dalszą adaptację standardów raportowania w oparciu o ramy TCFD (Task Force for Climate-related Disclosures).

Wyzwania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu są ogromne a sektor prywatny będzie odgrywać jedną z kluczowych ról w finansowaniu transformacji. Dziś nie ma już wątpliwości, że tempo zmian będzie zależeć od działań i decyzji instytucji finansowych, które kształtując dostęp do kapitału, mogą stawiać dodatkowe wymagania, w tym takie, które dotyczą ESG oraz klimatu.

 

Zapraszamy na webinar, podczas którego dowiesz się m.in.

  • W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na sektor finansowy?
  • Jakie są najważniejsze wyzwania związane z czynnikami ESG z perspektywy banków?
  • Jakie są najważniejsze wyzwania dla banków w Polsce w obszarze regulacji, kontaktów z klientami i strategii?
  • Co przede wszystkim należy zrobić by przygotować banki do zmian i związanych z nimi ryzyk?

 

Spotkanie poprowadzą:

Irena Pichola, partner w Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej

Przemysław Szczygielski, partner w Deloitte, lider sektora finansowego w Polsce

 

Kiedy?

Na bezpłatny webinar zapraszamy 24 listopada 2021 r. o godz. 15.00-16.00

 

Do kogo kierowany jest webinar?

  • przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
  • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
  • wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych w sektorze finansowym

 

Jeśli znasz osobę, która mogłyby być zainteresowana tematyką webinaru, prześlij jej link do strony z rejestracją.

Szczegóły

Nagranie spotkania (24 listopada 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?