Webinar: zmiany i trendy w podatku VAT na 2023 rok

Artykuł

Webinar: Zmiany i trendy w podatku VAT na 2023 rok

Cykl: Zamknięcie roku i podatkowe wyzwania na 2023

Nagranie spotkania (30 listopada 2022 r.)

Rok 2023 przyniesie wiele zmian w zakresie VAT, obejmujących zarówno wprowadzenie nowych przepisów, jak również nowe trendy w praktyce organów podatkowych, będące konsekwencją ostatnich wyroków TSUE. Podczas naszego webinaru, przeprowadzimy Państwa przez tematy mogące mieć wpływ na Państwa biznes w 2023 roku.

Agenda:

Grupy VAT

Wspólne rozliczanie się podatników tworzących grupę VAT będzie możliwe od stycznia 2023 r. (pierwotnie zakładano wejście w życie przepisów od 1 lipca 2022 r.). Z uwagi na liczne wątpliwości zgłaszane przez ekspertów Ministerstwo zaprezentowało projekt Objaśnień podatkowych celem wyjaśnienia wątpliwych kwestii.

Podczas webinaru przedstawimy aktualne założenia prezentowanego rozwiązania oraz informacje praktyczne dotyczące funkcjonowania grup VAT w oparciu o nowe informacje, w tym również wspomniany projekt Objaśnień.

Szczegóły

Nagranie spotkania (30 listopada 2022 r.)

Kontakt:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Eksport towarów – dowody alternatywne

Obecnie obserwujemy pewną zmianę w prezentowanych przez organy podatkowe stanowiskach w wydawanych interpretacjach indywidualnych dotyczących dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do eksportu towarów.

Podczas webinaru zaprezentujemy główne wnioski płynące z wydawanych interpretacji oraz wskażemy przykładowy zestaw dokumentów „alternatywnych” mogących potencjalnie uprawnić do zastosowania stawki 0%.

Transakcje łańcuchowe – na co zwrócić uwagę?

Określenie konsekwencji transakcji łańcuchowych na gruncie VAT od lat wiąże się z wieloma wątpliwościami. Podczas webinaru zaprezentujemy ostatnie stanowiska organów podatkowych w tym temacie oraz ich możliwy wpływ na rozliczenia podmiotów realizujących transakcje łańcuchowe.

Fixed establishment – aktualna praktyka organów

7 kwietnia 2022 r. wydany został wyrok TSUE, sygn. C-333/20, dotyczący kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT. Jest to kolejny wyrok TSUE, który daje nadzieję na zmianę linii orzeczniczej, która w Polsce była w wielu przypadkach niekorzystna dla podatników.

Podczas webinaru przedstawimy główne wnioski płynące z wyroku oraz zaprezentujemy przegląd aktualnej praktyki organów podatkowych w świetle ostatnich wyroków TSUE.

SLIM VAT 3

Ministerstwo Finansów ogłosiło kolejny projekt uproszczeń regulacji dotyczących rozliczeń VAT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Podczas webinaru omówimy główne zmiany wskazane w projekcie, wpływające na rozliczenia VAT podatników.

Zmianie ulec mają przepisy dotyczące stosowania przez organy podatkowe sankcji VAT. Nowelizacja jest efektem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. C-935/19 i próbą dostosowania polskich przepisów do Dyrektywy VAT UE. Podczas webinaru poznają Państwo nowe założenia stosowania sankcji.

Efektem wprowadzenia pakietu SLIM VAT 3 ma być również zmiana w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT polegająca na zniesieniu obowiązku posiadania faktury dokumentującej transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podczas webinaru przedstawimy korzyści płynące z tej zmiany będącej pokłosiem wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19.
 

Zapraszamy do rejestracji!

Czy ta strona była pomocna?