Webinar: Zmiany podatkowo-prawne dla branży e-commerce:  Pakiet VAT e-commerce, DAC-7, Dyrektywa Omnibus

Artykuł

Webinar: Zmiany podatkowo-prawne dla branży e-commerce: Pakiet VAT e-commerce, DAC-7, Dyrektywa Omnibus

Podsumowanie doświadczeń z wdrożenia pakietu VAT e-commerce oraz nowe obowiązki dla wybranych podmiotów działających on-line

Nagranie spotkania (3 listopada 2022 r.)

Pakiet VAT e-commerce, czyli unijny pakiet dotyczący zmian w VAT w zakresie handlu elektronicznego, wszedł w życie 1 lipca 2021 r. Istotnie zmienił on zasady rozliczeń VAT w handlu on-line. Nieustający rozwój rynku e-commerce sprawia, że unijny ustawodawca (a w ślad za nim również kraje członkowskie) wprowadza kolejne regulacje podatkowe i prawne dotyczące działalności na tym rynku.

Podczas tego webinaru otrzymaliśmy od Państwa wiele ciekawych pytań i na tej podstawie przygotowaliśmy odpowiedzi na wybrane, najczęściej pojawiające się wątpliwości, zgłaszane przez podatników.

Celem nowych regulacji podatkowo-prawnych dla branży e-commerce jest m.in. dalsze wzmacnianie współpracy między administracjami państw członkowskich, a kluczowymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój branży e-commerce – w tym m.in. operatorami platform internetowych oraz dostawcami usług płatniczych. W ocenie unijnego ustawodawcy zarówno platformy internetowe, jak i dostawcy usług płatniczych stanowią specyficzny typ podmiotów, które mają lub mogą mieć dostęp do danych istotnych z perspektywy działań organów podatkowych mających pomóc w zwalczaniu nieprawidłowości (oszustw) związanych np. z rozliczeniami podatkowymi (w tym VAT) w sektorze e-commerce.

Dodatkowym aspektem, których dotyczą planowane zmiany jest zwiększanie bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów na tym rynku (przeciwdziałanie praktykom nieuczciwej konkurencji zarówno w relacji z konsumentami, jak i między przedsiębiorstwami).

Szczegóły

Nagranie spotkania (3 listopada 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda

W trakcie webinaru porozmawiamy o aspektach natury podatkowej i prawnej dotykających podmioty działające w branży e-commerce przez pryzmat wybranych zagadnień:

  1. Podsumujemy wybrane doświadczenia po ponad roku od wdrożenia pakietu VAT e-commerce (który wszedł w życie 1 lipca 2021 r.);
  2. Zasygnalizujemy również nadchodzące zmiany podatkowo-prawne związane z prowadzeniem działalności e-commerce przez wybrane podmioty, dotyczące m.in.:

Do kogo skierowany jest webinar

Webinar jest kierowany głównie do pracowników działów księgowych i finansowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych.

Zapraszamy do rejestracji!

Podatki w handlu i e-commerce

Nowe regulacje, interpretacje, praktyka organów podatkowych
Analizujemy najważniejsze dla branży handlowej zmiany w otoczeniu podatkowym takie jakie: pakiet VAT w e-commerce, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, tzw. opłata małpkowa, nowa matryca stawek VAT oraz WIS, obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line czy system TAX FREE.

>> Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?