Zmiany stawek VAT

Artykuł

Webcast: Zmiany stawek VAT

Co czeka przedsiębiorców już od 2019 roku i jak się do tego przygotować?

Nagranie ze spotkania (12 lutego 2019 r.)

W listopadzie 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający istotne zmiany w zakresie stawek VAT i sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby tego podatku. Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2019 r. i już teraz warto dokonać przeglądu sprzedawanych towarów i usług aby się do nich odpowiednio przygotować.

Serdecznie zapraszamy na Webcast: Zmiany stawek VAT, podczas którego eksperci Deloitte opowiedzą o nadchodzących zmianach oraz o tym jak się do nich przygotować.

Jakie zasadnicze zmiany przewiduje nowelizacja?

 • Klasyfikacja towarów dla celów VAT będzie odbywać się za pomocą Nomenklatury Scalonej (CN), a nie za pomocą PKWiU, jak dotychczas;
 • Klasyfikacja usług dla celów VAT będzie odbywać się za pomocą PKWiU (przy czym stosowana będzie PKWiU 2015, a nie PKWiU 2008, jak dotychczas);
 • Wprowadzone zostaną nowe matryce towarów i usług opodatkowanych stawką 5% oraz stawką 8%;
 • Spowoduje to w konsekwencji zmiany w opodatkowaniu VAT szeregu towarów i usług (zarówno zmniejszenie stawek, jak i ich podwyższenie);
 • Zmianie ulegną również matryce dotyczące towarów objętych odwrotnym obciążeniem oraz mechanizmem odpowiedzialności solidarnej nabywcy.

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda webcastu:

Podczas webcastu specjaliści Deloitte omówią w szczególności następujące zagadnienia:

 • Mechanizm zmian (co i w jaki sposób się zmienia oraz od kiedy?)
 • Jakie towary i usługi mogą być objęte zmianami stawek VAT?
 • Jakie branże w szczególności będą objęte najgłębszymi zmianami?
 • Jak będzie działać Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)?
 • Jakie znaczenie będzie miała Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) oraz Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)?
 • W jaki sposób przygotować się do nadchodzących zmian?

Do kogo jest adresowany webcast?

Webcast jest skierowany głównie do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas webcastu "Zmiany Stawek VAT"

Poznaj odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webcastu. Dotyczą one m.in. kodów CN czy Wiążącej Informacji Stawkowej.

Przejdź do strony
Czy ta strona była pomocna?